Şu an okuduğunuz yazı:
9 Sahsiyet ve Karakter tipi Bolum 1

9 Sahsiyet ve Karakter tipi Bolum 1

1- ALANLARI; Fiziksel (8, 9, 1) , Duygusal (2, 3, 4), Zihinsel (5, 6, 7)

2- İÇ İSTEKLERİ; Bağımsızlık isteyen ( 8, 9, 1), İlgi isteyen (2, 3, 4), Güven isteyen (5, 6, 7)

3- İSTEKLERİNİ KARŞILAMA ŞEKLİ; İçe dönük (4, 5, 9), Dışa dönük (3, 7, 8 ) Elde etmeye çalışan (1, 2, 6 )

4- MOTİVASYONLARI; Güç arayan ( 2, 5, 7 ), Onay arayan ( 3, 6, 9 ), İlham arayan ( 1, 4, 7 )

5- PROBLEME BAKIŞ AÇILARI; Pozitif davranan (2, 7, 9), Objektif davranan (1, 3, 5), Reaktif davranan (4, 6, 8 )

ALAN

İÇ İSTEKLERİ

İSTEKLERİNİ KARŞILAMA TARZI

MOTİVASYON

PROBLEMLER KARŞISINDA

Fiziksel

8,9,1

Bağımsızlık isteyen

8,9,1

Dışa Dönük

3,7,8

Güç arayan

2,5,8

Pozitif düşünen

2,7,9

Duygusal

2,3,4

İlgi isteyen

2,3,4

İçe Dönük

4,5,9

Onay arayan

3,6,9

Objektif düşünen

1,3,5

Zihinsel

5,6,7

Güven isteyen

5,6,7

Sorumlu Hisseden

1,2,6

İlham arayan

4,7,1

Reaktif düşünen

4,,6,8

ALAN

İÇ İSTEKLERİ

MOTİVASYONLARI

İÇ İSTEKLERİNİ KARŞILAMA TARZI

PROBLEMLER KARŞISINDA

8 –

Fiziksel

Bağımsızlık isteyen

Güç arayan

Dışa dönük

Reaktif davranan

9 –

Fiziksel

Bağımsızlık isteyen

Onay arayan

İçe dönük

Pozitif davranan

1 –

Fiziksel

Bağımsızlık isteyen

İlham arayan

Elde etmeye çalışan

Objektif davranan

2 –

Duygusal

İlgi isteyen

Güç arayan

Elde etmeye çalışan

Pozitif davranan

3 –

Duygusal

İlgi isteyen

Onay arayan

Dışa dönük

Objektif davranan

4 –

Duygusal

İlgi isteyen

İlham arayan

İçe dönük

Reaktif davranan

5 –

Zihinsel

Güven isteyen

Güç arayan

İçe dönük

Objektif davranan

6 –

Zihinsel

Güven isteyen

Onay arayan

Elde etmeye çalışan

Reaktif davranan

7 –

Zihinsel

Güven isteyen

İlham arayan

Dışa dönük

Pozitif davranan

9 Tip;

1-       Mükemmelliyeçi, kusursuzluk isteyen, kuralcı, reformist, tenkitçi, eleştirmen.

2-      Yardımsever, fedakar.

3-      Başarı ve performans odaklı, sosyal, prezantabl.

4-      Romantik, duygusal, kendine özgü, ferdi, kendiyle ilgili.

5-      Akademik, araştırmacı, gözlemci, objektif, yalnız.

6-      Sadık, sorgulayıcı, şüpheci.

7-      Maceraperest, yenilikçi, neşeli, mutlu, umutlu.

8-      Meydan okuyucu, lider, patron, kral, baba, cesur, girişimci, adil, şefkatli.

9-   Arabulucu, barışsever, uzlaştırıcı, diplomat.

Fiziksel Merkezliler -A1

(8, 9, 1)

–         Beyindeki merkezi; ARKA BEYİN’ de, REPTİLOM’ dur.

–         PQ’ ları yüksektir.

–         Hareket , eylem ve aksiyon insanıdırlar.

–         Sözden çok, aksiyona, uygulamaya  ve işlemleri bitirmeye  özel önem verirler.

–         Düşünceleri ve teorileri hayata geçirmede yeteneklidirler. Planları, teorikten pratiğe geçirerek yaşayan sistemler ve çözümler oluştururlar.

–         Bilgiyi işleme biçimleri,  sistematik  olup, çok sayıda bilgi, veri toplamadan ve bunları, analiz edip,  ilgili veriler arasındaki bağlantıyı görmeden karar vermezler.  Ayrıntılı uygulama planlarını görmeden harekete geçmezler.

–         Bunlarda bilgiyi toplama ve organize etme oldukça uzun zaman alır. Duygusal merkezliler eyleme geçmiş ve kararlarını vermiş iken, fiziksel merkezliler hala bilgi toplamakla meşguldürler. Fiziksel merkezliler eyleme ve uygulamaya geçtiklerinde, Duygusal merkezliler, başarısızlıkları karşısında ilave bilgi toplamaya ve verileri yeniden işlemeye başlamışlardır. Boşluklarını ve yaptıkları yanlışları düzeltme yolculuğa çıkmışlardır. Fakat, Fiziksel ve Zihinsel merkezlilerin yanlış ve hatalı iş yapma ve karar verme riskleri düşüktür.

–         Olayları ve düşünceleri somutlaştırmak isterler. Nesnel, somut veriler üzerine düşünüp, pratik sistematik planlar üzerinde yoğunlaşırlar. Şematik ve ayrıntılı bilgi isterler.

–         Bilgileri, “sistemci ve ayrıntılı” işledikleri için, pratik tabiatlı,  eyleme dönük insanlardır.

–         Faydalanma pratikliğini ön plana alırlar.

–         Yapılan işlere kararlılık ve düzenlilik getirirler.

–         Detaylı pratik işlerin altına girerler.

–         Kendi dünyalarını oluşturmak isterler

–         Sözsüz iletişime yeteneklidirler.

–         Sezgisel bilgilere güvenirler.

–         Fizik merkezlilerde grup, aşiret, ait olma önemlidir. Fizik merkezliler kendilerini anlatırken ya da tanımlarken ait olduğu gruba atıfta bulunurlar. (Japonlarda şirket ve grup kültürü bunun için sağlıklı işler. Ama grup kültüründe yaratıcılık, icat çok düşüktür.)

–         REPTİLİAN Beyin; yeme, içme ve cinselliğin tüketimine dayalı zevkler ve SEVGİ ortaya üretir.

Duygusal Merkezliler -A2

(2, 3, 4)

–         Beyindeki merkezi; ORTA BEYİN deki LİMBİK SİSTEM’ dir.

–         Duygusal Zekaları (EQ) yüksektir.

–         Bilgi İşleme  düzenleri daha çok lateral-(sıradışı)- sezgisel- dir. Önsezileri  akıl ve mantıklarından daha güçlüdür.

–         Bilgileri, “dağınık ve ilişkisel temelde” işlediklerinden  hissi tabiatlıdırlar.

–         İlgileri insanlar ve ilişkiler üzerinedir. İlişkiler, takım, grup, sosyal ilişkilere özel önem verirler.

–         İnsanların dünyasında sosyal yaşamda  güç,onay ve ilham ararlar.

–         Duyguları ve hissiyatları önemlidir.

–         Doğal empati yetenekleri vardır.

–         İmaja (karşısındaki insanların kendilerini nasıl gördüklerine) önem verirler

–         Doğru, açık ve şeffaf iletişimden ve ayrıntıyı değil genel resmi (oluşumu) tartışmayı tercih ederler. Yenilik ve hamle taraftarıdırlar.

–         Bunların yapmaktan zevk aldıkları ve başarılı oldukları fonksiyonlar, Hissetme, bağlantı kurma, iletişim, ilişkilendirme, kişiselleştirme,empati duyma, organize etme, Harmoni (uyum) sağlama, işlemler hayal etme,Tasarım. İnsanlarla pozitif ilişki kurma, çeşitlilik

–         LİMBİK Sistem; 5 duyu merkezli hissetmeye ve ödüle dayalı ROMANTİK zevkler ve SEVGİ üretir.

Zihinsel Merkezliler -A3

(5, 6, 7)

–         Beyindeki merkezi; ÖN BEYİN deki NEOKORTEKS’ tir.

–         Zihinsel zekaları (IQ) yüksektir.

–         Bilgi İşleme  düzenleri,  lineer- mantıksal ve objektiftir.

–         Bilgiyi, “mantıksal ve sırasal” olarak işlediklerinden rasyonel tabiatlıdırlar.

–         Kavramların ve bilginin dünyasında güç, ilham ve onay ararlar. Kavramlara-yapılara-fikirlere özel önem verirler.

–         Zihnin ve bilginin dünyası zihinsel merkezlilerin kendilerini en rahat hissettiği dünyadır.

–         Sorgulama, kavramsallaştırma, sentez yetenekleri güçlüdür.

–         Çok başarılı oldukları fonksiyonlar, düşünme, planlama, odaklanma, yönlendirme, yapı tasarımı, bütünü görebilme, prensipleri ve değerleri yerleştirme, objektifliği sürdürme, kavramsallaştırma (soyut düşünebilme) analiz edebilmedir.

–         Zihin merkezli değilseniz değerlerinizin çiğnenmesi veya onlarla örtüşmeyen tutum ve davranışlar yapmanız sizi ciddi düzeyde rahatsız etmez.

–         Vizyon, gelecek kurgulama

–         Uzak geleceği kapsayan geniş bakış açısı

–         Bunlarda; çalışma, öğrenme, düşünme, yalnız yapılır. Ama yalnızlık duygusu yaşamazlar.

–         İletişimde, açıklık, netlik esastır. Her şey açık ve net yoruma imkan vermeyecek kesinlikte  ve tutarlılıkta ifade edilmelidir. Hem kavram hem de uygulama düzeyinde açıklık ister.

–         Her defasında kelimeleri tek tek çıkarırlar ve kendi aralarında konuşurken, sözlere müdahale etmezler. Biri bitirmeden diğeri onun sözünü kesip konuşmasını bölmez.

–         Oldukça nesnel, objektif ve üçüncü şahıs diliyle konuşurlar.

–         NEOKORTEKS; Anlama dayalı, değer üretimine dayalı, yaşam felsefesine dayalı zevkler ve PLATONİK SEVGİ üretir.

Bağımsızlık İsteyenler -B1

(8, 9, 1)

“Bağımsızlık isteklerinin altında ÖFKE duygusu vardır.” Bağımsızlıklarını elde etmek ve tutmak için DİRENÇ gösterirler. Bağımsızlık isteklerini; 8’ler, DIŞA DÖNÜK, 1′ ler İÇE DÖNÜK, 9′ lar ise HEM İÇE HEM DE DIŞA DÖNÜK olarak karşılamaya çalışırlar.

İlgi İsteyenler -B2

(2, 3, 4)

İlgi isteklerinin altında UTANMA duygusu vardır.  İlgiyi üzerlerine çekebilmek için KİŞİSEL İMAJ’ a önem verirler. İlgi isteklerini 2’ler DIŞA DÖNÜK, 4′ ler İÇE DÖNÜK, 3’ler ise HEM İÇE HEM DE DIŞA DÖNÜK olarak karşılamaya çalışırlar.

Güven İsteyenler -B3

(5, 6, 7)

Güven isteklerinin altında KORKU duygusu vardır. GÜVENLİKLERİNİ temin için her şeye ENDİŞE ile yaklaşırlar.  GÜVENLİK isteklerini, 5’ler İÇE DÖNÜK, 7′ ler DIŞA DÖNÜK, 6′ lar ise HEM İÇE HEM DE DIŞA DÖNÜK olarak karşılamaya çalışırlar.

İçine Doğru Yönelenler -C1

(4, 5, 9)

İnsanlardan uzaklaşma temayülündedirler. Bilinç ve bilinçaltı süreçleri hakkında net değillerdir. Hayaller, fanteziler. Stres ve zorluklar karşısında kendi dünyalarına çekilerek tepki verirler,  çok kolay hayallere dalabilirler. “BİZ BURAYA AİT DEĞİLİZ, GERİ ÇEKİLMELİYİZ” derler.

9 lar kendi mahrem bölgelerine, 4 ler fantezi ve hayallere 5 ler ise zihinlerine çekilirler. Harekete geçme, fizikselliklerini farketme ve hayallerinden çıkma konusunda zorlanırlar.

Bir odaya girdiklerinde ilk tepkileri: burda ne olup bitiyorsa beni ilgilendirmiyor, ben bu insanlar gibi değilim’ düşüncesi belirir. 4 ve 5 net bir biçimde kendilerini ayrı hissederler. Farklı ve uzakta kalarak kendilerini güçlü hissederler.

4 ler ilgisiz ve uzakta kalarak gizemli bir kişilik sergiler. Eğer modlarında değillerse ortamı terkederler. (şimdi havamda değilim) 5 ler evde kalıp kitap okumak veya kendi ilgilerini çeken bir şeylerle uğraşmayı tercih ederler. Ya da bir kenarda oturup insanları gözlemlemeyi. Eğer onları ilgilendiren bir mesele olursa sosyalleşebilirler.

9 lar katılmayı sever, ortamda bulunmaktan hoşlanırlar ama ilgisiz gibi dururlar. Ortamda muhabbet dönerken onlar gülümser ve baaşka şeylerin hayalini kurarlar.

Dış Dünyaya Doğru Yönelenler -C2

(3, 7, 8)

‘İnsanlara karşı’ hareket eden kişilerdir. Ego-merkezlidirler ve egolarını ortaya koyarlar. KENDİLERİNE GÜVENLERİ YÜKSEKTİR. Stres veya zorluklara onların üzerine giderek, karşı durarak veya egolarını şişirerek tepki verirler. Geri çekilme, başkalarından yardım bekleme/arama yerine kendilerini, egolarını öne sürerler. Bu üç kişilik duygusal süreçlerini tanımada zorlanırlar.

7 ler bir ortama girdiklerinde:  bilinçaltlarındaki düşünceleri: hey ben burdayım ve herşey daha da canlı, eğlenceli olacak şimdi.

8 ler ise: ben burdayım ve hadi işimize bakalım. Ben burdayım… 3 ler ise: başarılarıma bir bakın, sahip olduklarıma..diye düşünürler.

Duruma Göre Kendini Ayarlayabilenler -C3

(1, 2, 6)

İnsanlara faydalı olma noktasında ortak bir özellikleri vardır. ‘Doğru olanı yapma’ konusunda  stres yaşarlar. KENDİLERİNİ SORUMLU HİSSEDERLER ve SORUMLULUK ALIRLAR. İnsanların ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilirim? Nasıl sorumluluk sahibi bir kişi olabilirim? Aslında insanlara uyum gösterme değil kendi super-egolarına uyum gösterme konusunda odaklanırlar. İçselleştirdikleri kurallara, prensiplere uyarlar. Özellikle otorite figürü haline gelebilirler. (2 ler iyi bir anne/baba/patron)

Bir ortama girdiklerinde içlerinde otomatik olarak başkalarından iyi’ oldukları hissi oluşur. 1 ler ‘ burası karışık , dapınık ben olsaydım bu kadar dağılmazdı’, 2 ler ‘ bu zavallı insanlara keşke vaktim olsa da tek tek ilgilensem, yardıma ihtiyaçları var’ 6 lar ‘ biz şuyuz ve diğerlerinden daha iyiyiz’ ‘ ben istanbulluyum ve istanbul diğer şehirlerden iyi, bizim takım çok iyi ‘

Güç arayanlar -D1

(2, 5, 8)

İçten motivasyona sahiptirler.

2. İki insanlar arasında/sosyal hayatta YARDIM EDEREK güç ararlar. SEVİLMEK ve İSTENİLMEK isterler.

5. Kendi kurguladıkları dünyada BİLGİDE, DÜŞÜNCEDE güç ararlar. YETERLİ BİLGİYE sahip olmak isterler.

8. Çevrelerini domine etmek, kuvvet ve iş yapma konusundaki becerileri ile BAĞIMSIZLIKTA güç ararlar.  HAKKINI SAVUNABİLECEK ve BAĞIMSIZ OLABİLECEK güçte olmak isterler.

Onay Arayanlar -D2

(3, 6, 9)

Daha dışa bağımlı motivasyonları vardır. Takdir edilmek isterler.

3. İnsanların gözlerinde hayranlık uyandıracak işler yaparak, BAŞARI’ da onay ararlar. Kendinden dolayı SEVİLMEK isterler. Bunun için de kendini geliştirip, örnek olmak isterler.

6. Bir otorite, bir inanç, bir rehbere inanarak peşinden giderek GÜVEN de onay ararlar. BİR YERE AİT OLARAK, GÜVENLİKTE olmak isterler.

9. Ortamdaki uyumlu ve uslu çocuğu oynayarak UYUMDA onay ararlar.  Bunun için de iç huzura sahip olarak DİYALOĞA geçmek isterler. DEĞERLİ ve ÖNEMLİ olduğunun bilinmesini ve hissedilmesini isterler.

İlham arayanlar -D3

(4, 7, 1)

İçten motivasyona sahiptirler. Anlaşılamama duyguları hakimdir.

4. Kendi iç dünyalarına çekilerek. Fantezi ve hayallerde. Bir gün içlerindeki sırrı çözecek ilhamı bekleyerek. Motivasyon kaynakları; ÖZGÜNLÜKTE ve FARKLILIKTA ilham ararlar. KENDİNİ TANIMAK, DERİNLEŞMEK ve KENDİ OLARAK ANLAŞILMAK isterler.

7. Dış dünyaya yönelerek (bilgiler, tecrübeler) ilham ararlar. Bu arayış onları farklı farklı alanlarda çalışmaya veya sürekli hareket halinde olmaya yöneltir. Motivasyon kaynakları; YENİLİKTE ilham ararlar. FİKİRLERİYLE ANLAŞILMAK isterler. MUTLU OLMAK ve BU MUTLULUĞU PAYLAŞMAK isterler.

1. prensipli, ilkeli olarak ve dünyaya bir katkıları olacağını düşünerek ilham ararlar. Motivasyon kaynakları; KUSURSUZLUKTA, MÜKEMMELLİYETTE ve İDEALDE ilham ararlar. İDEALLERİYLE ANLAŞILMAK isterler. Bir YÜKSEK İDEAL İÇİN YAŞAMAK isterler.

Pozitif Davrananlar -E1

(7, 9, 2)

Çatışma ve zorluklara karşı olabildiğince pozitif ve olumlu bir tutum geliştirmeye çalışırlar. Hadiselerin güzel yönüne bakmanın üzerinde dururlar. Moral veren insanlardır. İnsanların kendilerini iyi hissetmelerine çalışırlar çünkü kendileri iyi hissetmek hissederler. (bir sorunum yok mesajı vermek için). Kendilerinin negatif yönlerini tanımlamada zorlanırlar, kendilerinde negatif veya acı veren şeylere bakmak istemezler. Kişilik bandına bağlı olaraktan kendi ihtiyaçları ile çevresindekilerin ihtiyaçlarını dengeli bir biçimde realize etme noktasında sorunları vardır.  2 ler başkalarının ihtiyaçları, 7 ler kendi ihtiyaçları, 9 lar ise hiçbirine derman olamadan ikisi üzerine odaklanırlar.

Objektif Davrananlar -E2

(3, 5, 1)

Bu kişilikler zorluklarla, kendi duygularını bir kenara koyarak objektif, rasyonel etkili ve kadir olmaya çalışarak başetmeye meyillidirler. Subjektif ihtiyaç ve duygularını bir kenara koyaraktan problemleri ‘ mantıki olarak çözmeye çalışırlar ve başkalarından da bunu beklerler. ‘ bir sistem içerisinde nasıl çalışabilirim? Bunu kendi avantajıma çevirebilir miyim? Bu beni yapmak istediklerimdem alıkoyar mı? 1 ler kuralların içerisinde hareket ederler, öyle ki kimse onların tutarlılığını sorgulayamaz. Herşey kitabına uygun yapılır. 5 ler kuralların dışında kalarak hareket ederler. 3 ler hangisi işlerine gelecekse o şekilde davranırlar. Kuralların nimetlerinden istifade ederken kendileri bir kısıtlamaya maruz kalmak istemezler.

Reaktif Davrananlar -E3

(4, 6, 8)

Sorunlar ve problemlere duygusal tepkiler verirler ve insanlara ne kadar güveneceklerini bilme konusunda sorunlar yaşarlar. ‘ bu konu hakkında nasıl hissettiğimi, nasıl düşündüğümü bilmeni isterim’. Çatışma durumlarında reaktif gruptaki kişiler, ilk hareketi karşıdan beklerler ve ona göre tavır alırlar. Bu gruptaki kişililerin güçlü bir ‘hoşlandıkları hoşlanmadıkları şeyler duygusu vardır. Eğer bir sorun olursa başkaları bunu bilecektir. Çatışma durumunda ilk olarak duygularını kontrol etmelidirler, ki bu onların daha kırıcı ve aşağılayıcı olmalarını engeller.

Reaktif gruptaki kişilikler bağımsız olma kendi kararlarını kendisi verme noktasındaki istekleri ile sevgi ve ilgi görme, ilgilenilme arasında denge kurmakta zorlanırlar. İnsanlara aynı anda güvenirler ve güvenmezler. Başkalarının sevgi ve desteğini kazanmak onlar için önemlidir ama aynı zamanda bağımsız kalmak isterler. İhanet etmesinden korkarlar insanların ve dolayısı ile sürekli feedbackler isterler. Nasihat ve tavsiye ararlar ya da nasihat ve tavsiyeye karşı sert sayılabilecek net bir tavır alırlar. 4 ler bakılmak, kollanılmak ilgilenilmek isterlerken 8 ler bakıcı, kollayıcı, baba rolünü üstlenirler. 6 lar her ikisini birden isterler hem bakılmak, ilgilenilmek (bazen), bazen de bakmak ve koruyucu kollayıcı olmak .

İçteki Aktif Fonksiyon

1-       İçteki Sorgulayıcı, Vicdan

2-      İçteki Yardım Edici

3-      İçteki İşbitirici

4-      İçteki Sanatkar

5-      İçteki Uzman

6-      İçteki Şüpheci

7-      İçteki Fikir Üretici

8-      İçteki Müdahaleci Lider

9-   İçteki Arabulucu, Dengeleyici

Düşünme Tarzları

1-       Mükemmeliyetçi Düşünme

2-      Empatik Düşünme

3-      Üretken Düşünme

4-      Tasarımcı Düşünme

5-      Analitik Düşünme

6-      Şüpheci Düşünme

7-      Yenilikçi Düşünme

8-      Uygulayıcı Düşünme

9-   Sentezci Düşünme

Temel İstekleri

1-       Kişisel bütünlük ve kusursuz ahlak

2-      Sevilme ve ihtiyaç duyulma

3-      Başarı ile değerli hissetmek

4-      Kendisi olma ve kendini ifade etme

5-      Uzmanlık ve bilgi kazanma

6-      Emin ve bir yere ait hissetme

7-      Mutlu olma ve yeni fikir üretme

8-      Kendini savunma ve etki oluşturma

9-       Uyum ve huzur içinde olma

Temel Gayeleri

1-       Bir yüksek ideal için yaşamak

2-      Sevmek, sevilmek, yardım etmek

3-      Kendini geliştirmek ve örnek olmak

4-      Kendini tanımak ve derinleşmek

5-      Gerçeği ilimle bulmak

6-      Bir gruba ait olmak

7-      Mutlu olmak ve bunu paylaşmak

8-      Kendini savunma, etkili olma

9-   İç huzura sahip olma, diyalog kurma

İlgilerinin Odağı

1-       Hatalara ve yanlışlara

2-      İnsanların ilgisine, başkalarının ihtiyaçlarına

3-      Performans neticesi insanların ilgisine

4-      Kayıp ve eksik olana. Şimdiki zamandaki eksiklere ve eksik olan iyilere.

5-      Bilginin elde edilmesine, mahremiyetin korunmasına.

6-      Tehlike ve tehditlere, insanların gizli niyetlerine.

7-      Hoş planlar ve gelecekteki fırsatlara

8-      Güç ve Kontrole, zayıflıktan kaçınmaya,bağımsızlık

9-      Başkalarının Gündemlerine ve başkaları ile sorun yaşamamaya

Kendileriyle Diyalogları

1-       Her şeyin mükemmelini ve doğrusunu yapmalıyım.

2-      Çevremdeki dostlarıma ilgi ve yardım götürmeliyim.

3-      Çok çalışmak ve başarmak zorundayım.

4-      Farklıyım, özelim, estetiği yakalarım.

5-      Dünyayı anlamalı ve uzmanlık kazanmalıyım.

6-      Kötü ihtimallere karşı tedbir almalıyım.

7-      Mutluyum ve yeni deneyimlere açığım.

8-      Güçlü, adil ve sorumlu yönetmeliyim.

9-       Huzur, barış ve uyum içerisinde olmalıyım.

Onu Motive Eden Şey

1-       Kaliteli bir iş ortaya koymak

2-      Sevdikleriyle beraber olmak

3-      Belirledikleri hedefe ulaşmak

4-      Özgün bir eser meydana getirmek

5-      Bilgi ve uzmanlık gücüne ulaşmak

6-      Güven içinde hissedebileceği gruba ait olmak

7-      Orijinal fikir ve projeler üretmek

8-      Güce ve etkiye sahip olmak

9-      Uyum içinde olmak

Olumlu Motivasyon İçin Telkin

1-       Ben ideale yaklaşıyorum

2-      Ben seviliyorum ve isteniyorum.

3-      Ben kendimden dolayı seviliyorum.

4-      Ben kendim olarak anlaşılıyorum.

5-      Ben yeterli kaynağa ve bilgiye sahibim.

6-      Ben burada güvenlikteyim.

7-      Ben fikirlerimle anlaşılıyorum.

8-      Ben hakkımı savunabilecek güçteyim.

9-       Benim varlığım değerli ve hissediliyor.

Temel İkilemleri

1-       Mükemmellik ———Hata

2-      Sevilme ————– Sevilmeme

3-      Başarı —————- Değersizlik

4-      Özgünlük ————-Kimliksizlik

5-      Uzmanlık ————-Cehalet

6-      Güven —————- Desteksiz kalma

7-      Mutluluk ————–Acı

8-      Bağımsızlık ———–Baskı görme

9-       Uyum —————–Dışlanma

Temel Korkuları

1- Kötü, ahlaki açıdan yozlaşmış olmak, tutarsız olmak, kusurlu olmak, ihanet etmek korkusu

2- Sevilmeye değmeyecek kadar değersiz olma korkusu

3- Değersiz , önemsiz, beğenilmeme ve takdir görmeme korkusu

4- Kimliğe sahip olamama ve kişisel bir öneme sahip olamama korkusu. Sıradan olma korkusu

5- Faydasız, bir işe yaramaz, yeteneksiz, beceriksiz olma korkusu

6- Desteksiz ve rehbersiz kalma korkusu

7- Acı ve ızdırapın ağına düşme, çürüme korkusu..

8- Zarar görme veya başkaları tarafından kontrol edilme korkusu

9- İrtibatı kaybetme, firak, ayrılık korkusu

Kaçındıkları Şeyler ;

1-       Hata

2-      Kendi duygusal ihtiyaçları

3-      Başarısızlık

4-      Sıradanlık

5-      Yakın ilişki, bağlayıcılık

6-      Farklı olma, yoldan sapma, sürüden ayrılma

7-      Acı, ızdırap

8-      Acziyet, zayıflık

9-      Çatışma, fikir ayrılığı

Temel Arzuları ve Zaafiyete Dönüşmesi

1- Bütün, tutarlı, tam olmak.. (eleştirel mükemmeliyetçilik zaafiyeti)

2- Sevilme arsuzu..( muhtaç olunmaya muhtaç hale gelme zaafiyeti)

3- Değerli olma arzuzu. ( başarının peşinden ne olursa olsun koşma zaafiyeti)

4- Kendisi olmak, farklı olmak arzusu..( kendi kendini tatmin)

5- Ehil,uzman olma arzusu.Yapabilir olma arzuzu. (faydasız, gereksiz konularda derinleşme)

6- Güvende olma arzusu.( inanç ve kişilere bağlılık zaafiyeti)

7- Mutlu olma arzusu (kendinden kaçma ve yüzeysellik zaafiyeti)

8- Kendini savunma, koruma arzusu.( sürekli savaş ve kavga zaafiyeti)

9- Huzurlu, barış içinde olma arzusu. ( inatçı bir umursamazlık zaafiyeti)

Temel Günahları

1-       Öfke

2-       Gurur, kibir

3-       Hile

4-       Gıbta, kıskançlık, haset

5-       Para hırsı, cimrilik

6-       Korku

7-       Maymun iştahlılık, oburluluk

8-       Şehvet, arzu

9-       Tembellik

Özel Yetenekleri ;

1-       Ahlaki olgunluk

2-      Gerçek fedakarlık

3-      Üretkenlik ve motivasyon

4-      Tasarım ve orjinallik

5-      Rasyonalite, objektiflik

6-      Mantık ve sorgulama

7-      İyimserlik, neşe

8-      Başkalarını koruma, işbitiricilik

9-       Evrensel sevgi ve kabul

Bir Problemi Olduğunda

Pozitif Grup: İyimser yaklaşırlar, Zorluklara uyum sağlarlar.

9:  ‘ ne problemi? Ben bir problem olduğunu düşünmüyorum..

2: ‘ problemi olan sensin, ve ben sana yardım etmek için buradayım’

7: Bir problem olabilir ama ben gayet iyiyim.

Objektif Grup:  Duygularını bir kenara koyarlar ve problemleri mantıksal olarak çözmeye çalışırlar.

3: Bunun etkili bir çözümü olmalı. Yapmamız gereken sadece çalışmak ve çözümü bulmak.

1: Eminim ki biz bunu yetişkin, olgun,sağduyulu insanlar olarak çözebiliriz.

5: Burda açık olmayan/gizli noktalar var. Bunun üzerinde düşünmeliyim.

Reaktif Grup: Güçlü tepkiler verirler ve başkalarından gelecek tepkiye göre bir şeyler yaparlar.

6: Gerçekten bunaldım ve biraz rahatlamalıyım. Üzerimdeki negatif enerjiyi atmalıyım.

4: Gerçekten kırıldım, ve bunu ifade etmeliyim.

8. Bu beni çok kızdırdı ve gününü göreceksin..

Bakış Açısı Değişimi;

1- Belki de yapılabileceğin en iyisini yaptım.

2- Belki de kendi içime, ihtiyaçlarıma yönelmeliyim.

3- Belki de değerli hissetmem için zirvede olmam gerekmiyor.

4- Belki de insanlar beni anlıyor ve destekliyor.

5- Belki de insanlarla daha fazla paylaşım bana kazandırır.

6- Belki de bu kadar kötümserliğe ve şüpheye gerek yok.

7- Belki de şu anki deneyimim yeterlidir.

8- Belki de bu kadar savunmacı olmama lüzum yok.

9-      Belki de zannettiğimden etkili ve güçlüyüm, daha fazla işin içine girmeliyim.

İletişim Tarzları

1-       Yönlendirici İletişim

2-      Empatik İletişim

3-      Motive Edici İletişim

4-      Derin İletişim

5-      Objektif İletişim

6-      Sorgulayıcı İletişim

7-      İlham Verici İletişim

8-      Asertif İletişim

9-   İkna Yoluyla İletişim

Liderlik Stilleri

1-       Toplam Kalite Liderliği

2-      Hizmetkar Liderlik

3-      Etkin Liderlik

4-      Yaratıcı Liderlik

5-      Uzman Liderlik

6-      Sorgulayıcı Liderlik

7-      Vizyoner Liderlik

8-      Karizmatik Liderlik

9-      Katılımcı, Demokratik Liderlik

Liderlik Vasıfları

1-       Doğruluk, Dürüstlük

2-      Yardımseverlik, Empati

3-      Motive Etme, Çok Çalışma

4-      Yaratıcılık, Farklılık

5-      Uzmanlık, Gözlem

6-      Sorgulama, Güvenilir Olma

7-      Değişim Öncüsü Olma, Vizyonerlik

8-      Girişimcilik, İnisiyatif Alma

9-      Diyalog Kurma

Liderliğinin Odak Noktası

1-       Prensip ve Etik Odaklılık

2-      İnsan ve Hizmet Odaklılık

3-      Hedef ve İş Odaklılık

4-      Anlam Odaklılık

5-      Bilim Odaklılık

6-      Sistem Odaklılık

7-      Strateji Odaklılık

8-      Sonuç Odaklılık

9-      Takım ve Paydaş Odaklılık

Liderliğinde Genel Hedefleri

1-       Kendini Tanı ve En İyiyi Hedefle

2-      Birebir İlgilen ve Empati Kur

3-      Motive Et ve Hedefe Kilitlen

4-      Anlamı Yakala ve Güzelleştir

5-      Bilgiyi Topla ve Yönet

6-      Riski Gör ve Önlem Al

7-      Geleceği Gör ve Vizyon Çiz

8-      Cesaretle Öncülük Et

9-      Takım Ruhunu ve Sinerjiyi Yakala

Hangi Yönetimde Olmalılar ?

1-       Süreç Yönetimi

2-      İlişkiler Yönetimi

3-      Takım Yönetimi

4-      Anlam Yönetimi

5-      Bilgi Yönetimi

6-      Risk ve Kriz Yönetimi

7-      AR-GE Yönetimi

8-      Değişim Yönetimi

9-      Çatışma Yönetimi

Hangi Departmanlarda Olmalılar ?

1-        Kalite Kontrol, Auditing, Üretim Planlama

2-        CRM, Satış, İnsan Kaynakları

3-        Pazarlama, Kurumsal İlişkiler, Satış

4-        Tasarım, Niş, Reklam

5-        IT, Ar-Ge, Yazılım

6-        Sigorta, Vergi, Muhasebe

7-        Danışmanlık, Ar-Ge, Strateji

8-        Girişimcilik, Finans

9-   Halkla İlişkiler, Danışmanlık

Gelişim İçin Başlangıç Tavsiyeleri ;

1- Değer yargılı hüküm giydirme..Kendini ve başkalarını eleştirme, azarlama, lanetleme.

2- Kendi değerini başkalarından geldiğini sanma, başkalarına verme

3- Gerçekten olduğundan başka türlü olmaya çalışma..

4- Negatif mukayeseler yapma ve olumsuz düşünme

5- Kendi tecrübesini aşırı önemseme, aşırı yorumlama. Aşırı yorumdan dolayı rahat olma.

6- Dışarıdan bir şey/kişi/inanca bağımlı hale gelme.

7- Bir sonraki adımda ne yapacağına kilitlenme, sürekli beklenti içinde olma

8- Hayatı kontrol etmeye çalışma ve kendini zorlama ve güç kullanma

9-        Yaşadıklarının kendini etkilemesine karşı direnç gösterme

Daha Doyumlu Bir Yaşam İçin Farkedin

1-       Bastırılmış öfkenizi ve katı yargılarınızı

2-      Kendi ihtiyaçlarınızı

3-      Boşluk hissinizi ve kendinizi değersiz görmenizi

4-      Kendinizdeki olumlu yönleri

5-      Duygularınızı, ihtiyaçlarınızı, fiziksel varlığınızı

6-      Çevrenizin desteği ve güvenini

7-      Endişelerinizi ve acılarınızı

8-      Güçsüzlüğünüzü ve şefkate ihtiyacınızı

9-      Kendi gücünüzü ve kapasitenizi

Gelişim Davetleri

1- Yüksek bir ideal ve amaç için yaşayın. (zaten özünüzde dünyaya katkıda bulunmak, iyi bir şeyler yapmak var.)

2- Kendinize ve başkalarına karşı sevgi dolu, yardımcı ve bakıcı olun. (zaten özünüzde var, ama kendinizi ihmal etmeyin ve içinizden gelerek yapın bunu, yalakalık olsun diye değil)

3- Kendinizi geliştirin ve insanlara örnek olun. (zaten özünüzde başarılı olmak ve varlığın tadını çıkarmak, insanların size bakmasını istemek var.)

4- Geçmişi bir kenara bırakın ve yeni bir şeyler ortaya koyarak kendinizi yenileyin. (zaten özünüzde bağışlayıcı olmak ve kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek, yenilemek var)

5- Kendinizi ve başkalarını yargılamadan ve beklenti içerisine girmeden gözlemleyin. (zaten özünüzde gözlemlemek, dünyanın zengliklerini araştırmak, öğrenmek var)

6- Kendinize güvenin ve yaşamın iyiliğine inanın. ( özünüzde cesaret ve hayatın her koşuluna karşı mücadele etme var)

7- Varlığı neşeli bir şekilde takdir edin ve mutluluğunuzu paylaşın. (zaten özünüzde mutlu olmak ve insanların hayatlarına zenginlik katmak var)

8- İnandıklarınızı savunun ve kendiniz için bir şeyler yapın. (özünüzde güçlü olmak ve dünyayı pozitif  yollarla etkilemek/değiştirmek var)

9-Dünyanıza barış ve iyilik getirin. (özünüzde dinginlik, kabul ve nezaket var)

1         – Mükemmelliyetçi – Kuralcı, İdealist, Detaycı, Eleştirmen, Kalite, Standart

–         Hatayı bulmada ustadırlar.  Eksiklikleri görürler.  Yargılayıcıdırlar.

–         Tek yol doğrudur.  Etik, görev, sorumluluk, disiplin, vicdan, misyon önemlidir.

–         Kendilerine kızarlar.  (Enneagram’ın vicdanıdırlar.)

–         “İçteki Sorgulayıcı” hiç susmaz.

–         Doğru-yanlışı ayırt etmede bilgelik ustasıdırlar.

–         Stres anında 4 gibi içine kapanır melankolik kayıp hissi yaşarlar.

–         Ancak rahat ve başarılı iken 7 gibi yenilikçiliğe, belirsizliğe, risk almaya, yaratıcılığa açık olabilirler.

–         Önündeki komşu bant 2 olduğundan bilinç altında ona ulaşmaya ve insanların duygularına hassas olmaya çalışırlar.

–         Arkalarındaki gölge komşu bant 9 olduğundan, kaos ve paradoksa, gri tonlara içten içe tepki duyarlar.

Liderlik ve Yönetim Stilleri:

–         Toplam Kalite Yönetimi çok önemlidir.  Sıfır hata hedefi olmalıdır. (Deming)

–         “Yapmamız gerek, yapmalıyız, yapmalısın, şöyle olmalı, şeklinde nasihat ederler.

–         Planlı, yapılandırılmış, net hedefli, standartları ve kuralları belli yönetim uygular.

–         Departmanlar, kim kime bağlı, sorumluluklar, sınırlar belirlenmelidir.

–         Detaylar üzerinde fazla durur, düzeltmeye zaman harcar, astlarından da bunu beklerler.

–         “Ateşte temizleme” metaforu.

–         Şirketin kuralları ve prensipleri her zaman esastır.  İstisnalardan hoşlanmazlar.

–         Nezaket kurallarına ve düzgün görünüme/giyime çok önem verirler.

–         İdeal duruma fazla odaklanırlar ve idealin gerçekleşemeyeceğini unuturlar.

–         Şirketin sosyal sorumluluk ve etik uygulamalarına önem verirler.

–         Zamanında olma, iyi takvim yapma, çok hazırlıklı olma, tekrar tekrar tedbir alma, kriz yönetimi konularında ustadırlar.

–         Karar verirken “şirketimiz için en iyisi, doğru olan” kıstastır.

–         Sadece hedef değil, hedefe giden yol da meşru olmalıdır.

Gelişim İçin Tavsiyeler :

–         Ağaçlara değil ormana odaklanın. Bütün resmi görmeye çalışın.

–         Pratik olarak işi bitirmeye ve çabukluğa özen gösterin.

–         Kaliteli üretim yerine müşteri ihtiyaçlarına dikkat edin.

–         Müşterinin memnuniyeti ve ihtiyaçlarının karşılanması için kuralları esnetin.

–         Çok ahlakçı, nasihat edici olmayın.  Sadece örnek olun.

–         İnsanlar iş yaşamında doğal olarak çıkarları için hareket ederler, bu yüzden biraz politikaya duyarlı olun.

–         Takım halinde karar verme sürecinde yeniliğe, farklı perspektiflere, yaratıcılığa açık olun.

–         Yergiden ziyade övgüye yönelin. Elemanlarınızın doğrularını yakalamaya çalışın.

–         Normları ve kuralları esnetin, risk almayı ve hata yapmayı teşvik edici olun.

–         Eleştiriyi iletirken ortama ve diğer insanların duygularına dikkat edin.

–         Kendinizi affedin.

–         Mükemmele ulaşmak yerine bazen sadece iyi ile yetinmesini bilin.

–         Hatayı teşvik edin.  Ciddi ve yargılayıcı tavrınız, astlarınızın size gerekli bilgiyi vermemesine yol açabilir.

–         Mutlaka başkalarının oluşturduğu standartları kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi yönteminizle kendi oyununuzu kurabilirsiniz.

1 Yöneticiyle Çalışıyorsanız:

–         Düzenli olun. Mesajınızı düzenli paketleyin, kategorileri belirleyin.

–         Nazik olun, teşekkür edin, lütfen deyin, onlar nezakete inanırlar.

–         Randevunuza zamanında gidin, geç kalmayı kolayca affetmezler.

–         Gülümseyin ve nazik espriler yapın.

–         Düzenli kanallardan ona ulaşın, yönetim yapısı boşuna değildir.

–         Hatalarınızı kabul edin ve bunda samimi olun.

–         Oyunu kurallara göre oynayın.

–         Görüşlerine katılmadığınızı direkt söylemeyin.  Sadece “Eğer şöyle olursa..” diye alternatif önerisinde bulunun.

–         Bir probleminizi aktarmadan önce izin isteyin.

–         Kendi görüşünüzü aktarırken tutarlı ve objektif bir çerçeveye oturtun.

2:   Yardımsever, Fedakar, İhtiyaç Duyulan, Sempatik, Empatik

–         Herkesi destekler, teşvik ederler, cömert, açık kalpli, sevecen, nazik, insancıl, gönüllü, sevgi doludurlar.

–         Kişisel ilişkiler uzmanıdırlar ve çok güçlü network’leri vardır.

–         Bana ihtiyaç hissediliyor, demek ki varım.

–         Teoriden, ispattan, araştırmadan ziyade pratik önemlidir.

–         Yaşamlarını onlar için önemli olan kişiler etrafında inşa ederler.

–         Çekici görünmek, karizma, tatlılık, şefkat, büyüleme önemlidir ve amaçtır.

–         Başkalarının onlar hakkında ne düşündüğü onlar için çok önemlidir.

–         Bağımsız görünürler,  ama başkalarının düşüncelerine bağımlıdırlar.

–         “Tahtın arkasındaki güç” veya başarılı olanların manevi destekleyicileri

–         Sizden açıkça söylenmemiş beklentileri olabilir.  Sizi bu yüzden suçlu hissettirebilirler.

–         Duygusal vampir ve manipülatör olma potansiyelleri vardır.

–         Gözlerindeki ışık demeti tamamen çıkarlarının bulunduğu odağa yönelebilir, bir odaktan diğerine çok çabuk kayabilir.

–         Patronu yönetmede uzmandırlar.

–         En iyi öğrenmeleri, workshop, tartışma gibi başlarından geçenleri ve duygularını aktarabilecekleri ortamlarda olur.

–         Doğal bir hemşire gibidirler.

Liderlik ve Yönetim Stilleri:

–         İnsanları teşvik eder, ödüllendirir, alkışlar, över, ilgi gösterirler.

–         Empati ve ilgiyle dinler ve duyguları anlarlar.

–         Karşısındakileri kolayca etkileyebilir, manipüle edebilirler.

–         İnsanlarla bir arada olmaktan, toplantılardan, kokteyllerden hoşlanırlar.

–         Stres anında patron (8) gibi davranırlar ve acımasız olabilirler.

–         Rahatken 4 gibi sanatkar, farklı, özgün hissederler.  Kendi ihtiyaçlarına ve bireysel yanlarına yönelirler. Hızlı duygusal tatmin yerine özlem duymayı tolere ederler.

–         Bütün gün masada oturamazlar, gezer ve insanlarla sohbet ederler.

–         Farklı şapkaları giyerek kolayca adapte olabilir, esnek kişilik özellikleri sergileyebilirler.

–         “Her şeyi sizin için yapıyorum, fedakarlıktan evime gidemiyorum..”

–         İyi liderlik insanlarla ilişkilerden ibarettir.

–         Elemanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak onlara iş yaptırırlar.

–         Herkese özel ilgi gösterir, doğum günlerini hatırlar, hediye verirler.

–         Herkesin bir ilişki bankası vardır. Yatırımlar, iyiliklerdir.

–         Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetiminde doğal uzmanlardır.

–         “Sana işini daha iyi yapman için nasıl yardımcı olabilirim?”

–         Uçları buluşturma, sertleri yumuşatma, egoları uysallaştırma gibi doğal solusyon görevi görürler.

–         Kişisel yakınlık atmosferi oluştururlar, gözlere bakar, eli sıkarlar, sarılıp öperler.

–         Kişiselleştirilmiş hizmet verme gerektiren ön cephe ve satış pozisyonlarında çok başarılı olurlar.

–         Hizmetkar liderliğe en yatkın onlardır.

–         Çalışanlarının yaşamlarına müdahale edicidirler – “onların iyiliği için”.

–         “Müşteriler en yukarda, çalışanlar ortada, ben alttayım.” (Halbuki 8’ler en üsttedir)

–         Şirketimizde hedef çalışanların ve müşterileri yaşamları üzerinde anlamlı bir değişiklik oluşturmaktır, kar (3) ya da prensip (1) değil.

–         Potansiyellerimize ulaşmak hedeflerimize ulaşmaktan daha önemlidir.

Gelişim İçin Tavsiyeler :

–         Kendi gerçek ihtiyaçlarınız neler?  Kendi duygularınızı, ilgi alanlarınızı, isteklerinizi bulmak için yalnız kalın ve zaman harcayın.

–         Herkesin özel sınırları vardır.  Geri çekilin, bırakın kendi problemlerini kendi başlarına çözsünler. Kurtarma ve yardım etme/müdahale isteğinizi geride tutun.

–         Pazarın kurallarını iyi bilin. Rakamlar önemlidir. Şirketin birincil hedefi kar etmektir.

–         Teknolojik yenilik ve maliyetlerin indirilmesi konularında hassasiyet gösterin.

–         Kurallar aşılmak için değildir.  Adalet ve prensip konularında daha duyarlı olun.

–         Kimse sizin ihtiyaçlarını hemen tahmin edemez.  Ne istediğinizi açıkça söyleyin, bu sizi küçültmez.

–         İşin içeriğine daha fazla odaklanın ve önem verin.

2 ile Çalışıyorsanız:

–         Yüz yüze iletişim kurun.

–         Kocaman kalpleri, sevgileri, hizmet/servis odaklılıkları, insan ilişkileri nedeniyle onları tebrik edin, övün. “İhtiyacım buydu, sevdim, tam umduğum gibi, sensiz yapamadım…”

–         Onların duygusal alkış ve destek ihtiyaçlarını karşılayın.

–         Onları kritik etmekten ve aşağılamaktan kaçının.

–         Tanışma merasimi önemlidir.

3:   Başarı, Performans ve Hedef Odaklı, Motivatör.

–         Kendisi çok iyi motive olabilirler ve çevresindeki çalışanları motive edebilirler.

–         Değerli olmak ve hissetmek için başarılı olmak zorundadırlar.

–         Yaşam görüşleri:  “Dünya bir yarıştır, çok sıkı çalışır ve başarılı gözükürsem kazanırım.”

–         Evrim teorisindeki gibi en güçlü ve başarılı olan hayatta kalır.  Hayat bir sahnedir, rolünü başarılı oynayacaksın.

–         Çok hedef odaklı, iş odaklı ve hırslıdırlar.

–         Sözlüklerindeki Önemli Kavramlar: Kar, etkinlik, verimlilik, imaj, kazanma, pazar, rekabet, kariyer, çıkar, reklam, profesyonel,

–         “Yapabilirsin, ama yeterince çalışmıyorsun”

–         Prezentable olmak onun için de etrafındakiler için de çok önemlidir.

–         Hızlı, girişimci, işbitirici, ve rekabetçidirler.

–         Hayat çok kısa, yapılacak çok şey, varılacak çok hedef var; çabuk ol.

–         İş-yaşam dengesini kurmada en çok zorlanan grupturlar.  İş ve hayat birbirine rakiptir.  Genelde dengeyi yaşam ve aile aleyhinde bozarlar.

–         Başarı ve başarısızlık birbirinden ayırt edilmelidir.

–         Kariyeriniz boyunca yarım gün çalışmanız yeterlidir – hangi yarım olduğu önemli değildir: ilk 12 saat veya son 12 saat.

–         Kitab’ül Kariyer:  CV’niz sizin reklam aracınızdır, kendinizi satmanızın aracı. Şirketler müşterinizdir.

–         Üzerilerinde müthiş bir zaman baskısı hissederler.  Bu yüzden çok aceleci davranırlar.

–         Çok çalışmak ve çok çalışıyor görünmek çok önemlidir.

–         Okul yaşamlarında en ön sıralarda oturup çok iyi not alan ve sınavlarda top çekenler büyük ihtimalle 3’türler.  Genelde örnek gösterilen öğrencilerdir.

–         İş yeri onların doğal habitatı olduğundan orada parıldarlar.

–         Pragmatistlerdir ve dünyanın nasıl işlediğini bilirler.  İyi problem çözücüdürler.

–         Küheylanlar gibi koşarlar –  çatlayana dek. Bir yarış atı gibi.

–         Yaşam, hedeflere ulaşmaktan, o yoldaki engelleri ortadan kaldırmaktan, başarmak için koşmaktan ibarettir.

–         İdeal ülkeleri Amerika’dır.

–         Kişisel gelişim ve kendine güven çok önemlidir. “Yapabilirim, başarabilirim”.

–         Başarı modellenebilir, NLP onlar için heyecan varicidir.

–         Başarısızlık, başarıya giden bir yoldur.  Edison ampüle gitmeyen bin adet yol bulmuştur.

–         Domino’s Pizza kurulduğunda 1.5 milyon dolar zarar etti. Ters milyoner olduğunu düşünen Tom Monaghan, yılmadan hızla çalışmaya devam etti ve Domino’s’u milyon dolarlık bir dünya şirketi haline getirdi.

–         Başarı için çekici görünmek, iyi bir izlenim bırakmak, başkalarını etkilemek, kısacası bir illuzyon gerekir.

–         Kendileri olmak, oldukları gibi hissetmek yerine kendilerini oynar ve maske takarlar.

–         Sunum yapmak, mesleki kuruluşlarda aktif olmak, görünür konumda olmak onların stratejileridir.

–         Hedefe giden yoldaki herşey engeldir ve aşılmalıdır. Bu engeller; duygular, ihtiyat, mükemmelcilik, aşırı planlama

–         Strese girdiklerinde 9 gibi kararsız kalma, detaylarda boğulma, kendini mağdur görme, uyuma, Internette zaman kaybetme gibi davranışlara girebilirler.

–         Kendilerini güçlü hissettiklerinde 6 gibi takımın öneminin farkına varır, daha temkinli hareket eder ve kadere teslim olabilme faziletini gösterirler.

–         Acizsin, güçsüzsün, işleri kadere bırakmayı öğrenmelisin.

–         Kazanma kuşağında kaybedebilirler (Yaptım, ettim, eyledim.. )

–         Kendi üzerindeki nimetleri kendilerinden bilip gurura kapılabilirler.

–         Kötü ihtimalleri, imkansızlığı fazla hesaba katmazlar.

–         Çoğu zaman pazarı ve rakipleri iyi değerlendirip onlardan daha iyi yapma başarıya götürür. Yaratıcılık, mükemmelcilik, paradigmayı değiştirmek şart değildir.

–         Hızlı çalışarak rakiplerini toz duman içinde bırakabilirler.

–         Sonuca çok çabuk ulaşmak isterler. Bu yüzden etik ilkeleri ihlal edebilirler.

–         Hızlı ve şevkle konuşurlar. Ani ve yoğun jestleri vardır.

–         Yüksek enerji ve motivasyonları bulaşıcıdır.  Takım kurmada ve hedefe yönlendirmede ustadırlar.

–         Hata yapmaktan korkmaz, işin içine hemen atlar, başarabileceklerine inanır, esneklikle adapte olabilir, deneme – yanılma ile hatalardan öğrenirler.

–         Her zaman akıllarında pazar, pazarın gerektirdikleri, müşterinin ihtiyaçları vardır.  Pazarlamaya doğuştan yatkındırlar.

–         Kapitalist sisteme kızsalar bile sistemin çarklarına uyarlar ve farketmeseler de sistem tarafından kullanılırlar.

–         “Başlarını kaşımaya vakitleri yoktur.”

–         Skinner’ın davranışçı modeline uyumludurlar:  Ödüllendirilen davranışlar tekrarlanır.

–         İş yaşamı ile duyguları birbirinden tamamen ayrı tutmak isterler, bu yüzden de duygularını bastırırlar.  Çevrelerinden de bunu beklerler.

–         Telefonda veya yüz yüze konuşmaya başladıklarında bir çok zaman direkt konuya girer ve iş konuşurlar. Sonradan sosyal hoşluk gereği olan “hal-hatır sorma prosedürü”nü atladıklarını farkederler.

–         “İçteki İş Bitirici” hep aktiftir.  Üretmeye ve başarmaya devam etmek, onların varlık nedenidir.

–         Kendilerinin diğer ölümlülere göre çok daha fazla (sonsuza yakın) potansiyelleri, yetenekleri, başarma güçleri olduğuna inanırlar.

–         Dünyanın tüm yükü, işi gücü omuzlarında toplanmıştır. Kendilerini Süper adam ve süper kadın olmak zorunda hissederler, yoksa değersiz olacaklardır.

–         Fırsatları değerlendirme, sonuca çabuk ulaşma, pratik ve pragmatik olma özellikleri yüzünden ahlaki/etik ilkeleri ihlal edebilirler, işin kolayına kaçabilirler.

–         Parlamak istekleri yüzünden başkalarının (mesela takım arkadaşlarının) yaptıkları işleri de kendileri yapmış gibi göstertebilirler.

–         Dürüstlük onlar için hedefe giden yolda bir politika olabilir.

–         Takımlarındaki kişileri hedefe ve sonuca doğru gaza getirir, yer yer baskı kurar ve onları kullanırlar.

–         Yetenek ve başarıları nedeniyle takdir görmeyi, övülmeyi, ilgi görmeyi beklerler.

–         Karar verirken tüm kötü olasılıkları, detayları, eksik bilgiyi göz önünde bulundurursak yandık.  Harekete geçene kadar çok geç kalmış oluruz.

–         JIT (Tam Zamanında Üretim), MBO (Hedeflerle Yönetim) gibi pek çok modern İşletme yöntemlerinin ruhunda 3 tarzı yatmaktadır.

–         Açık, zorlayıcı, ulaşılabilir, ölçülebilir ve gerçekçi hedefler konmalıdır.

–         Sürümden kazanma, pazarı ele geçirme, daha çok satma gibi hedefleri 4’leri çıldırtabilir.  Fransa’da MBO tutmadı.

–         Elemanlarının çok çalışmadığını ve işlerini ciddiye almadığını düşünen bir 3 yönetici o elemanlarına sert davranabilir.

–         Performans değerlendirilmesine katılan kriterler göz önüne alınırken alınmayanlar

–         Deneme yanılma yöntemiyle, iş üzerinde, pratik deneyim ile, case çalışmalarıyla, takım çalışmasıyla, projelerle, sunumlarla öğrenirler.

–         İşi kadere, akışına bırakma yerine o işle ilgili müdahalede bulunma ihtiyacı hissederler.

Gelişim İçin Tavsiyeler :

–         Yaşamınızda işinize ve kariyerinize ulvi gayeler ve anlam katın.

–         Başarı fazilet kanıtı değildir.

–         Ruhsuz acelecilik yerine durup kendinizi, kalbinizi ve etrafınızdaki insanları dinleyin, anlamaya çalışın.

–         Mutlaka yaşamınızın farklı alanlarında (iş, aile, arkadaşlar, spor, kültür..) bir dengeyi yakalayın.

–         Çalışma masanızdan başınızı kaldırıp Boğaz’a bakın, bir gülü koklayın, arkadaşınızla boş boş gezin.

–         Hemen kendinizi gidişata müdahale etmek zorunda hissetmeyin. Sabredin, bekleyin, düşünün, gözlemleyin, planlayın, bilgi toplayın, temkinli olun.

–         Takımınızdaki kişileri daha iyi tanıyın, beklentilerini, endişelerini, güvenlik, sevgi gibi ihtiyaçlarını gözardı etmeyin.

–         Siz, başarınızdan ibaret değilsiniz.  Siz bir insan olarak, şu halinizle, bir arkadaş olarak değerlisiniz.  Başarısız olmanız sizi değersiz hale getirmez.

–         Nasılsın? sorusu bir nezaket formalitesinden ibaret değildir.  Daha derindir, bu derinliği hissedin.

–         T: İşinize anlam katmak için 4’ten yardım alabilirsiniz.

–         Zaman planlarınızda insanlara yer ayırın.

–         Kaldırabileceğiniz iş yükünden fazlasına “Hayır” deyin.  Her projeye ve işe atlamayın.

–         Yarışı kazandım diye gururlanmayın.  İnsanlardan bir insan olmaya çalışın.

3 Yöneticiyle Çalışıyorsanız:

–         İş yaparken onun konsantrasyonunu bozmayın, onu yalnız bırakın.

–         Ona önyargılı olarak değil samimi olarak feedback verin – olumlu yönleri ön plana çıkararak.

–         3’ler işyerinde duygusal ilişkilerle ve sorunlarla başetmede çok zayıftırlar.

–         İşyerinde duygularını bastırırlar, sizden de böyle yapmanızı isterler.

–         İşiniz ile duygularınızı karıştırmayın.

–         Onun başarılarını takdir edin ve onunla gurur duyduğunuzu ifade edin.

–         Dikkatini çekmek istiyorsanız zaman palnlarına ve yapılacak iş listelerine girmeniz gerek.

–         Onunla görüşmek için ofisine damlamayın, randevu isteyin, onların zamanları çok sınırlıdır.

–         Kendinize ulaşılabilir fakat zorlayıcı hedefler belirlemenizi isterler.

–         D: Kariyer hedefinizi onunla paylaşın ve işinizi o hedeflerle uyumlu hale getirin.

–         D: Analiz fecine yakalanmayın. Plan yapmaktan aksiyona geçemiyorsanız uyarı alırsınız.

–         So what? Sonuç? Yararı ne? Nasıl kullanabiliriz? Özeti yok mu?

–         Hep iş yapmak ve sonuç almak için duygusal destek beklemeyin.  İyi yapılmış bir iş için de her zaman övgü beklemeyin, zaten istedikleri budur.

–         Kısa dönemli planları, deadline’ları, arada feedback verilmesini ister ve tercih ederler.

–         3’le yarışmayın, işibirliği yapın. Yarışıyorsanız da rekabet avantajlarınızın olmasına dikkat edin.

4:   Romantik – Özgün –  Sanatçı – Yaratıcılık – Farklı – Estetik, Elit, Birey Olma, Melankolik

–         Sıradan ve sürüden olmaktansa ölürüm daha iyi!

–         Sanki bir şeyler eksik..

–         Niçin ben Allahım, niçin ben?

–         Ben 4 filan değilim. Tip olmak, istatistik rakamı olmak, koyun ve penguen olmak istemiyorum.

–         Beni anlamıyorlar. Belki öldükten sonra anlarlar.

–         Güzellik doğruluk, doğruluk da güzelliktir.  Keats

–         Bürokrasiden, tek tip ortamlardan, sıradan işlerden, dokuzdan beşe iş saatlerinden  hoşlanmazlar.

–         İdeal ülkeleri Fransa’dır.

–         Zevk sahibidirler.  Kaliteyi, farklılığı sıradanlıktan, günlük işlerden, ayırt edebilirler.

–         Ellerindeki işi bir sanatkar gibi farklı olarak, aşkla yapmak isterler.

–         Yaptıkları işe bir anlam katma ihtiyacı hissederler.

–         İşi, toplantıyı bir orkestra yönetir gibi etkileyici şekilde yönetebilirler.  Kurumun ruhunu arar onu dile getirmek isterler.

–         Duygusal olarak kompleks insanlardır.  Sığ duyguları olan sıradan kişilerden hoşlanmazlar.

–         Ressamlar, yazarlar, şairler, müzisyenler, sinemacılar, senaristler bu gruptan çok çıkar ve genelde başarılı olurlar.

–         Rating, satış rakamları, halkın talebi önemli değildir.  Önemli olan seviyedir.

–         Yapay konuşmalardan, ucuz taklitlerden kaçınırlar.

–         Farklı- bazen garip ve şaşırtıcı- giyinmekten hoşlanırlar. Bazen ayyaş, derbeder bir görünüm arzederler.  Ama genelde elegant, estetik, artistik ve özgün giyinebildiklerinden bazen moda başlatıcısı olurlar.

–         Projeye kendi kişiliklerinden katmak, etki oluşturmak, etkilerini hissetmek isterler.

–         Onlara göre sıradan yaygın dağıtım kanalları yerine özel ilişkilerle doğru müşterilerle kurulan seçici dağıtım daha iyidir.

–         İş yaşamındaki acı olaylar (işten çıkarma, ölüm, krizler..) onların özel yeteneklerini ortaya çıkarabilir ve bu durumlarda iyi performans gösterebilirler.

–         Kişiliklerini gücüyle network oluşturmada, doğru insanları bulmada iyidirler.

–         Duygusal yaşamları zengin olduğu kadar da fırtınalıdır.  Olumlu duyguları kadar olumsuz duyguları da güçlenebilir.  Depresyona, düş kırıklığına daha açıktırlar.

–         Bir melankoli duygusu etkisinde yaşadıklarından sık sık “böyle olmamalıydı”, “bir şeyler eksik” diye düşünürler.

–         Çocukluklarında bir kayıp hissi (aileden ölüm, iflas, ..) yaşamış olabilirler, bunun etkisini trajik olarak yaşarlar.  Sanki benlik onurları zedelenmiştir de bunu tamir etmek isterler.

–         İçten içe terkedilmekten, aşağılanmaktan, ihmal edilmekten korkarlar. Belki de bu yüzden ilk reddeden onlar olurlar.  Reddetme sebepleri de elit standartlarına uymaması veya umutsuzluk olabilir.

–         İnsanları çok sıradan, yapay, duyarsız algılayabilirler, bu da bir elitizmi beraberinde getirir.

–         Bir şeye özlem duyarlar, sahip olduklarında da o şeyin değeri kaybolur.

–         Kıskanma hisleri güçlüdür. Diğer insanları, onların sahip olduklarını, memnuniyetlerini, mutluluklarını görünce gıpta hisleri güçlenip kıskançlığa kadar gidebilir.

–         İşe ruh katmada, anlam ve derinlik yakalamada doğal uzmandırlar.

–         İçteki Sezgi ve Seslerini dile getirmekten çekinmezler.

–         Hayat da iş yaşamı da rasyonel değildir.  Kendini keşfetme aslolandır. Şirket de diğerlerini taklit etmeden kendi özgün kurum kimliğini bulmalıdır.

–         Acı çekenlere duyarlı oldukları için sosyal hareketlere, ideallere, STK’lara daha yatkın olabilirler.

–         Özel ve farklı olduklarını derin olarak hissetme ihtiyacı duyarlar.

–         Ülkelerin kültürlerine, edebiyata, sanata duyarlıdırlar.  Özel ilgi alanları ve hobi anlayışları güçlüdür (etnik caz, tasavvuf, egzotik kültürler..)

–         İyi ile en iyiyi ayırt etmede ustadırlar ve en güzeli, en farklıyı, en derini ararlar.

–         Yeni pazarlama anlayışındaki “kişiye özel” ürün ve hizmetler tasarlamak doğal olarak 4’lerin doğal misyonu ve uzmanlığıdır.  Firmanın bir “niche” yakalamasına en iyi onlar katkıda bulunabilirler.

–         Tüketicinin isteği önemlidir ancak bilinçli, eğitimli, özel olduğu ve seviye aradığı takdirde.  Müşteriyi eğitmek, tüketicinin ve çalışanların zevk anlayışını ve görgüsünü şekillendirmek onların vazgeçilmez görevidir.

–         Her insan kendi özelliğinin, derinliğinin, farklılığının farkında olmalıdır.

–         Köklere inme, aşağıya ve içe doğru büyüme istekleri olduğu için mekan anlayışları güçlüdür.  Farklı duygularını uyandırabilecekleri ve açıklayabilecekleri romantik ve farklı mekanlar oluşturmayı severler.

–         Sonradan görmelerden, siyah Türklerden, arabesk kültürden pek hoşlanmazlar.

–         Özel olma istekleri şirkete bazen fazla masrafa malolabilir.

–         Sıradanlığı farklılaştırma, yaşadıklarını değerli şeylere dönüştürme becerileri vardır.

–         Bazen kendi duygularıyla ve kendileriyle o kadar haşır neşirlerdir ki, etraflarındaki kişilerin duygularını anlamayabilir, onları dinlemeyebilirler.

–         Duygularına inanirlar, herşeyi duygularından ibaret zannedebilirler.

–         Şirkete, kurallarına, prosedürlere uyum sağlamakta doğal olarak zorluk çekebilirler.

–         Pazarın realitelerine uygun hareket etmek yerine kendi stillerinde diretebilirler.

–         İşin gerektirdiği sıradan süreçleri önemsiz olarak görebilirler,  rutinlerde harcanmak istemezler.

–         Fazla kıyaslama yaptıkları için negatiflikleriyle övünebilrler.  “O da bir şey mi? Ben neler çekiyorum bir bilebilseydin!’

–         4 bir yönetici bazen depresyona girmiş halde hüzünle uzanıp saatlerce ofisinde tavana bakmaya başladığında çalışanlar birbirine uyarı geçer: “Aman bulaşma, yine tavan terapisinde!”

–         “Ne bu halin? Hadi neşelen dostum!  Herşey güzel olacak göreceksin, ihaleyi alacağız!” deme.

–         Karar verirken sezgilerine dayanırlar, hislerine kulak verirler, en iyisi ve kalitelisini seçmede yeteneklerine güvenirler.

–         Pazar araştırmalarını fazla kaale almazlar. Müşterinin ihtiyalarını ve pazarın özelliklerini gözardı edebilirler.

–         Mantıkla ikna etmeye çalışmak yerine odağını genişletmeye çalışın.  “Evet, broşürümüz estetik kalite konusunda eksik olabilir, ama bu bütçe ve zaman kısıtıyla nasıl daha yaratıcı olabiliriz?”

–         Sahip oldukları iç derinlik kişisel vizyonlarını ve kişiliklerini güçlü kılar.

–         Doğru bildiklerinden taviz vermez, sezgileriyle verdikleri kararda inat edebilir, dönmekte zorlanabilirler.

–         Aşkı, derin gerçekliği keşfetmeye çalışırlar. Bu uğurda savaş vermekten gurur duyarlar.

–         Dünyanın kendilerini toz edip sileceğinden korkarlar. Bu yüzden kalıcı olabilmek için bir eser bırakmak isterler.

–         gün yataklarının hangi tarafından kalktıkları, modları çok önemlidir. Duygusal uçlarda yaşadıklarından tutarsız davranışlar sergileyebilirler.  Sekreterine hava tahmin raporunu sormak gerekir.

–         Yaptıkları işin gelişigüzel düzeltilmesinden, değiştirilmesinden hoşlanmazlar.

–         İşin maddi boyutlarını, bütçeyi, kısıtları, pazarı, müşteri isteklerini onlara hatırlatmak gerek.

–         Günlük basit bir problemin kolay çözümünü ıskalayıp dolaylı düşünerek karışık çözümler peşinde koşabilirler.

–         Objektif olmada ve tutarlılıkta zorlanabilirler.

–         Onlara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açın.  Farklı ve özel olduklarını hissettirin. İşlerinin orjinalliği, derinliği için onları tebrik edin.

–         Takım çalışmasında konsensus sağlanmasında, takıma uyum sağlamada problem çıkarabilirler.

–         Öğrenirken materyalin gizemini çözmeye çalışırlar, öğrendikleri şeyle kendileri arasında kişisel bağ kurarlar.  Gize ve gizeme kapı bırakırlar.  Öğretmenle kişisel ilişki kurmak isterler, özel dersle daha iyi öğrenirler.  İyi dizayn edilmiş kaliteli grafik, kitapçık ve görsel malzemeden hoşlanırlar.

–         Pazarın en üstünde kalite standartlarını belirleyen özel niş ürünleri üreten firmalar (Rolex saatleri, Mont Blanc kalemleri) 4’türler.   Aynı şekilde Ritz-Carlton otelleri, müşterilerine hatırlayacakları kendi deneyimini, ortamını yaşatmak ister, ama servis-hizmet odaklı değildirler. Onlara göre pazar payı önemli değildir.  Yüksek fiyat da ürünün kimliğinin vazgeçilmez parçasıdır. (HP=High Prices).  Kardan önce insanların ruhuna inme, düşüncelerini ve hayallerini geliştirme, seviyeyi yükseltme gelir.

–         Rahat ve başarılı olduklarında 1 özellikleri kazanarak moda bağlı kaotik duygu yumağından mantıklı ve rasyonel bir evrene geçmiş olurlar.  O zaman oyunun kurallarına uyarlar.

Gelişim İçin Tavsiyeler :

–         “Kün idennasi ferden minennas” sırrınca insanlardan bir insan olmanın erdemine varın.

–         Katiyyen vazgeçmeyin. Israrlı ve umutlu olun. Nasıl olsa kaybedilecek, diye düşünmeyin ve mücadeleyi kazanmak için uğraşmaya devam edin.

–         Her işinize duygularınızı katmak zorunda değilsiniz. Her duygunuzu dile getirmek ve ifade etmek zorunda değilsiniz.

–         Duygularınız olmayın, duygularınızı tanıyıp isimlendirin. Duygularınızı oynamak yerine sadece onları iletin.

–         Herşeyi bu kadar kişisel olarak almayın.

–         İşbirliğine daha açık olun. Her alışveriş taviz değildir.

–         İşle ilgili temel bilgileri, verileri toplayın ve inceleyin.  Gerektiğinde pragmatik olun.

–         Depresyona karşı koymak için vücudunuzu hareket ettirin.

4 ile Çalışıyorsanız:

–         Onlar için hedeflerden çok süreç önemlidir.  Sabit ve katı hedefler koymak yerine akışta önemli simgeleri, anlamları ortaya çıkarabilmelerini sağlayın.

–         Parayla motive ederek vizyonundan, hayallerinden, duygularından taviz vermesini asla istemeyin.

–         Duygularını küçümsemeyin, “Hadi canım sen de!”, “Nasıl öyle hissedebilirsin?” demeyin. Ona moralini düzeltmesini, iyi tarafından bakmasını, önemsememesini isteseniz de duygularına sıkı sıkı bağlanmıştır.

–         Onlar kendi yollarını bulmalılar. Gizeme hazır olun.

–         Özel hissetmek için onların sizin yardımınıza ihtiyaçları yok, ancak onları özgün ve derin katkılarından dolayı takdir etmeniz iyi olur.  Sıkı çalışmalarını istiyorsanız, projenin onun kişisel dokunuşuna ihtiyacı olduğunu söyleyin ve yaratıcılığını kullanmasını isteyin.

–         Yoğunluğunu, duygularını, estetik arayışını bir kenara bırakıp taviz vermesini istemeyin. Farklı bilgileri dikkatine sunarak odağını ve bakış açısını genişletmesine yardımcı olun.

–         Yaratıcılık herşeydir. Onların yaratıcı fikirlerini ve hayallerini öğrenin, anlayın, takdir edin, açıklamalarına ve uygulamalarına fırsat verin.

–         Onların herşeyi güzelleştirmelerine fırsat verin.En başa dön