Şu an okuduğunuz yazı:
Cenin Yapıları ve Karakter

Cenin Yapıları ve Karakter

İÇİMDEKİ BEN Genetik+biyoloji+psikoloji+sosyoloji

SENTEZİ: ANANLİZ-SENTEZ-YORUMLAMA-GÖZLEM METODU

GÖZ REFLEKSİ:  beynin aktiflik derecesi

BAKIŞ DERİNLİĞİ: İrade gücü öz direnci

BAKIŞ ŞİDDETİ: Hormon aktivitesi

ALGILAMA AÇISI:  Beynin aktiflik derecesi

ALMAKTAN MUTLU OLANLAR (-)

G.R. : DÜŞÜK B.D. : AZ         B.S. : ZAYIF               A.A. : 30

1-4-7-10-13. CENİNLER İÇİN GEÇERLİDİR

A1 EX1

A2 NORM4

A3 NORM ALT7

LİDERLER

YÖNETİCİLER

İŞ ADAMLARI

ZENGİNLER

Maddeci ve bencildirler, her şeyin en iyisi benim olsun isterler

Hayalperesttirler. Büyük hedefler seçerler , gözleri hep yüksektedir fakat bu yüksek hedefi gerçekleştirmek için çok çalışmazlar, 1 koyu 5 almaya çalışırlar.

Asalak tiplerdir, hep birbirlerini kullanırlar ve birbirlerine dayanırlar.

Çalışmaktan çok çalıştırmayı severler.

Sinirli ve kıskançtırlar. Küçük şeylerden çabuk mutlu olurlar. Küçük darbelerden çabuk yıkılırlar. Öz dirençleri zayıftır.

Vitrin: dış görünüme çok önem verirler.

Pinti,  muhalefet tiplerdir. Acımasız ve gaddardırlar.

İntihar ve suç işlemeye meyillidirler. Üç kağıda baş vururlar.

Politik tiplerdir, çok iyi rol yaparlar ve sık sık yalana baş vururlar.

Maddesel varlıklarıyla övünürler, kişilik zayıflıklarını bu şekilde kapatırlar.

Kendilerini çok sevdiklerinden çevre ile ilgileri azdır.

Sizinle göz göze gelmekten kaçınırlar. Tertipli ve düzenli, yazı ve resimleri güzeldir.

Aşırı çcuk sevgisi vardır. Kılıbık tiplerdir.

Amaçlarna ulaşmak için her yolu denerler, gerekirse alçalabilirler.

Güç simgesi tamamen maddeye dayalıdır. En büyük silahları maddedir. Sosyal ilişkileri çıkara dayalıdır.

Sigortaları attığı zaman  ( 1-2 dk. Sürer) en sevdiklerini gözlerini kırpmadan kırarlar. 2 dk. Sonra ya oturu ağlarlar ya da çok üzülürler.

Erkek iseler ilk çocukları genellikle kızdır. Kadınsa ilk çocukları genellikle erkektir.

Evlendikleri insanlar % 70 2-5-8. gruptan % 20 3-6-9. gruptandır. % 10 ise 1-4-7. gruptandır.

B) VERMEKTEN MUTLU OLANLAR (+)

G.R. : YÜKSEK          B.D. : ORTA                B.S. : YÜKSEK                       A.A. : 60

SOSYAL İLİŞKİLER  B1  B2  B3

ARAŞTIRMACI

BİLİM ADAMI

MUCİTLER

PİYASA TİPİ

PAZARLAMACI

ACIMA DUYGULARI YÜKSEK, DIŞ GÖRÜNÜMLERİ SERT, İÇİ SICAKTIR

Sabırsız, aceleci, meraklı, dikkatli alglama gücü yüksek dinleme azdır.

Aynı zamanda çok iş düşünür ve icra etmeye çalışırlar. İş koliktirler, önce işim sonra eşim derler.

Akılcı ve gerçekçidir, üç boyutlu düşünürler. Aşırı kendine güven vardır, medeni cesareti yüksektir( aptallık derecesinde).

Havai ve maceraperesttir. Mana zenginidirler, para onun için amaç değil araçtır.

Hayat ( şimdi) yaşamayı sever, geleceğe yönelik pek sıkıntıya girmeyi sevmezler.

Piknik tip: seyahat etmeyi ve mekan değiştirmeyi sever.

Tatminsiz ve doyumsuzdurlar. Mükemmeli arar, bu yüzden iyiyi de kaybettiği çok olur.

Kalbleri çok temizdir, kötülük yapmayı ve düşünmeyi beceremezler. Açık kart oynar, herkesi kendi gibi zannederler.

Maymun iştahlı ve şıp sevdidirler.

Aşırı dürüstlük hastalığına sahiptirler.

Aşırı sorumluluk duygusuna sahiptir.

Kendilerini hiçbir zaman önemsemezler. Fedakar tiplerdir. Özgürlüklerine düşkündürler ve eleştirilmeyi sevmezler.

Son dakikacıdırlar, sekiz saatlik bir işi ya ilk iki saatte ya da son iki saatte yaparlar. Geri kalan altı saatte de avare avare dururlar.

Dağınıktırlar

Pratik zekal ve çok yönlü düşünürler. Şiddetli icracıdırlar.

Genellikle kamu yararına çalışırlar.

Elleri çok açıktır. En büyük  ihtiyaçlar birazcık sevgidir.

Övülmeyi çok severler, övülünce ayakları yerden kesilir.

Evliliklerini % 70 1-4-7. grubuyla % 20 3-6-9. grubuyla % 10 2-5-8. grubuyla yaparlar.

NÖTR GRUP ( UYUMLU DENGE UNSURU) ( n)

3-6-9-12-15. CENİNLERDİR

G.R. : ORTA    B.D. : YÜKSEK          B.S. : İYİ                     A.A. : 45

SANATKARLAR

AJANLAR

C1 C2 C3

sabırlı ve temkinlidirler

derin duygusaldır, sadakat duyguları yüksektir.

Az olsun öz olsun isterler. Riske girmeyi sevmezler.

Elin üçüyle beşiyle uğraşmazlar.

Hak bildikleri yolda tek başına gitmeyi tercih ederler, yalnzlıktan sıkılmazlar.

Evcimen tiplerdir, işden eve evden işe giderler.

Çevre ile pek hatta hiç ilgilenmezler. Sosyal ilişkileri azdır.

Sırdaş ve iyi arkadaştırlar. Az ve öz arkadaş edinirler.

Topluma giedikleri zaman devamlı geride durmayı, seyretmeyi, dinlemeyi severler. Sorulmadıkça konuşmazlar. Az ve öz konuşurlar, espiritüeldirler. Müziğe karşı duyarlıdırlar.

İnarçı ve kincidirler, affetmez ve unutmazlar.

Gizli lider ruhludurlar. İlk önce hayır demez en sonunda çaktırmadan kendi istediklerini yaptırırlar.

İradeleri güçlüdür.

Her hareketlerinde matematik hakimdir. Kendi yağı ile kavrulurlar. Biraz sabit fikirlidirler, potansiyel zekası yüksek pazarlaması zayıf, duygusal algılamaları güçlüdür.

Evliliklerinin %70 2-5-8. grubuyla %20 1-4-7. grubuyla %10 3-6-9. grubuyla yaparlar.

En başa dön