Şu an okuduğunuz yazı:
Çocuğumun madde kullandığını nasıl anlarım?

Çocuğumun madde kullandığını nasıl anlarım?

Bir insanın madde kullandığını hemen anlamak kolay değildir. Bağımlılık insanın sosyal hayatı, psikolojik dünyası ve fiziksel yapısı üzerinde izler bırakır. Bu değişim süreci ise maddelere göre farklılaşır.

İnsanın madde bağımlısı olduğunu anlaması yaklaşık iki yıl almaktadır ve genellikle fiziksel belirtiler ve sıkıntılar ile kabullenme süreci başlar.  Kişi sık sık hastalanır, madde kullanmadığı zaman kriz dediğimiz yoksunluk belirtileri ortaya çıkar veya kullandığı madde miktarı yetmez, tolerans gelişimi nedeniyle daha çok miktarda madde kullanmak zorunda kalır. Yine kullandığı maddeye göre vücudunda yara izleri oluşabilir, karıncalanmalar hissedebilir, solgun ve bitkin gözükebilir, saçları ve dişler dökülmeye başlayabilir.

 

Aileler çocuklarının sadece fiziksel durumuna bakarak madde kullandığını anlamaya çalışırsa bu süre iki yılı alabilir. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarının sosyal, ruhsal hayatları ve fiziksel özelliklerini sürekli takip etmelidirler. Bunlar üzerinde  ters giden bir durum tespit ederlerse daha dikkatli gözlem yapmaları gerekir. Üzerinde belki kitap yazılabilecek bir konuyu kısaca başlıklar halinde özetlemek gerekirse:

Arkadaş çevresi

Eski arkadaş çevresinden kopup kısa bir dönem içinde yeni bir arkadaş grubuna dâhil oluyorsa, arkadaşları ile ilgili çocuk ailesine yeterli bilgi vermek istemiyorsa, arkadaşlarını  kendi ailesine tanıştırmak istemiyorsa, arkadaşlarının arasında sigara ve alkol tüketimi yaygınlaşmaya başlıyorsa çocukların madde kullanım kültürüne girmekte olduğunu düşünmek mümkündür. Aileler çocuklarının gelişimini ve değişimini iyi takip etmek istiyorsa, çocuğun arkadaşlarını tanımalıdır.

Okula ve derse ilgisi

Normal düzeydeki ilgisinde farklı olarak ani bir değişim olmuşsa, okula gitmek istemiyorsa, okul ve öğretmeleri hakkında sürekli şikâyetçiyse, ders çalışmıyor veya ödevlerini yapmıyorsa, sınavlarında sürekli başarısız oluyorsa gençlerin günlük hayatına başka meşgalelerin girdiği görülmektedir. Madde kullanan kişilerin hayatta tek öncelikleri madde temin etmek ve kullanmaktır. Maddeye bağlandıktan sonra hayata dair diğer işler önemini yitirmektedir.

Yalan söyleme

Madde kullanmaya başlayan gençler madde kullanımını, maddeye ödedikleri tutarı, madde tesirinde geçirdikleri süreyi ve o arkadaşlarını gizlemek için sürekli yalan söylerler. Bu konularda yalan söyledikçe o yalanlarını başka yalanlarla desteklemek zorunda kalıyorlar. Çocuğu madde kullanan ebeveynler genelikle belirli yaşlara kadar çocuklarının yalan söylemediğini ancak sonrasında sözlerine itibar edemediklerini belirtirler.

Para harcama düzeni

 Her maddenin bir bedeli vardır ve bağımlılık arttıkça daha çok maddeye ihtiyacı duyarlar. Normal insanlar paralarını düzenli harcayabilirken bağımlılar parayı temin ettikleri gün hemen madde temini yoluna giderler. Kendilerinin parası olmadığı durumlarda arkadaşlarının maddesini kullanırlar ve kendi paraları olunca da arkadaşlarına ısmarlarlar. Her iki durumda da paralarını hızlı tüketirler. Özellikle öğrencilerin düzenli para harcayıp harcamadıkları önemli bir göstergedir.

Aile içi ilişkiler

 Madde kullanan kişiler durumlarını fark ettirmemek ve ailelerine sürekli yalan söylememek için  sıkı aile ilişkilerinden uzak durmak isterler. Ayrıca yeni yaşam tarzları rutin aile içi ilişkilerden sıkılmalarına neden olur. Gençler zamanlarını aileleri ile değil de arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih ederler. Bu nedenle de normal aile içi ilişkiler zayıflar.

Yalnız kalma

Aile içi bağları zayıflayan genç madde kullandığı anlaşılmaması için evdeyken yalnız kalmayı tercih edebileceği gibi yaşamış olduğu psikolojik durumlar (pişmanlık, maddelerin tesiri vs.) sebebiyle de yalnız kalmayı tercih edebilir. Bazen madde kullanmak için uzun süre banyoda veya tuvalette kaldıkları da görülür.

Kilo kaybı

Kullanılan maddeler vücudu tahrip ettiğinden belirgin bir zayıflama görülmektedir. Gençlerin herhangi bir rejim veya spor yapmadan ani zayıflamaları madde kullanmanın  bir göstergesi olabilir.

Madde göstergeleri

Bağımlılık yapan maddeler uyuşturucu, uyarıcı ve hayal gördürücü olarak tasnif edilmektedir ve her birinin farklı göstergeleri vardır. Her maddeyi ayrı ele almak gerekmektedir. Bu maddelerin ise birden fazla göstergesi olabilir ama gençler bu maddelerin tesiri ile eve gitmeyeceği için aileler tarafından tespit edilmesi güç olabilir.

En başa dön