Şu an okuduğunuz yazı:
Yapay Zeka ile Esrar Kullanımı Tahmini

Yapay Zeka ile Esrar Kullanımı Tahmini

Araştırma ekibimiz, halk sağlığı için artan bir endişe olan esrar kullanımını tahmin etmek için yenilikçi bir yolculuğa çıktı. Yapay zeka (AI) gücünden yararlanarak, geleneksel tahmin yöntemlerinin sınırlamalarını aşmayı hedefledik. Bu çalışma, Finlandiya’daki esrar kullanımı trentlerini anlamak için Yapay Zekayı kullanmada önemli bir ilerleme işaret ediyor.

Metodoloji: Yapay Zeka Veri Analiziyle Buluşuyor

3.229 bireyden elde edilen verileri dikkatlice analiz ettik, bu veriler 313 anket maddesini kapsıyordu. Özellikle Recursive Feature Elimination(RFE) kullanımı gibi Yapay Zeka odaklı yaklaşımımız, bu geniş veri setini en kritik risk faktörlerini indirgememize yardımcı oldu. Bu titiz yöntem, esrar kullanımını tahmin etmede en etkili olan ilk 10 özelliği belirlememizi sağladı.

Bulgular: Sosyal Faktörler Ön Planda

Yapay Zeka modellerimiz, geçtiğimiz yıl boyunca esrar kullanımını tahmin etmede %96’lık olağanüstü bir doğruluk oranına ulaştı. Sosyal faktörlere dair risk faktörleri şunları içerir:

  • Uyuşturucu Teklifleri ve Akran Etkileşimleri: Uyuşturucu tekliflerinin sıklığı ve bağlamı, önemli bir risk faktörü olarak ortaya çıktı. Özellikle esrar teklifi daha sık yapılan bireylerin, bu maddeyi kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulduk. Sosyal çevrelerdeki uyuşturucu kullanımına yönelik tartışmalar ve tutumlar da önemli bir rol oynadı.
  • Belirli Madde Etkisi: Esrarın ötesinde, birinin sosyal çevresinde diğer maddelerin varlığı ve kullanımı, esrar kullanımını etkileiyor. Bu, alkol, tütün ve diğer yasa dışı uyuşturucular gibi maddelerin görünürlüğü ve kabul edilebilirliğini içermektedir.
  • Sosyal Ortam Risk Faktörleri: Partiler, toplantılar veya uyuşturucu dostu tutumlarıyla bilinen sosyal gruplar gibi belirli sosyal ortamlar, önemli risk faktörler olarak ortaya çıktı. Çalışma, bu tür ortamlarda sıkça bulunan bireylerin esrar kullanımı riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.
  • Erişilebilirlik ve Ekonomik Faktörler: Kenevirin kolay erişilebilir olması, gelir seviyesi ve istihdam durumu gibi sosyoekonomik faktörlerle birleştiğinde, kullanım kalıplarını etkilediği bulundu. Esrarın kolayca ulaşılabilir olduğu ortamlarda veya maddi durumu esrar satın almayı caydırmayan ekonomik durumda olan bireyler, onu kullanmaya daha meyilli bulundu.

Sonuçlar: Yeni Bir Önleme ve Politika Dönemi Şekillendirme

Çalışmanın bulgularının halk sağlığı politikaları ve önleme stratejileri için önemli sonuçları vardır:

  • Hedeflenmiş Eğitim ve Farkındalık Programları: Akran etkileşimleri ve sosyal ortamların etkisini anlamak, daha hedeflenmiş eğitim programlarının geliştirilmesine olanak tanır. Bu programlar, özellikle esrar kullanımının normalleştiği ortamlarda, bu kullanımın riskleri hakkında farkındalık yaratmaya odaklanabilir.
  • Politika Formülasyonu ve Kaynak Tahsisi: Esrar kullanımının sosyal dinamiklerine dair öngörüler, politika yapıcılarının daha etkili düzenlemeler formüle etmesine ve kaynakları daha stratejik bir şekilde tahsis etmesine yönlendirmelidir.  Bu, yüksek riskli ortamlarda esrarın bulunabilirliğini azaltmaya yönelik politikalar veya uyuşturucu tekliflerine daha çok maruz kalınan bölgelere daha fazla destek sağlamayı içermelidir.
  • Özelleştirilmiş Müdahale Stratejileri: Veriler, çeşitli sosyal ortamlarda belirlenen belirli risk faktörlerine hitap eden özelleştirilmiş müdahale stratejilerinin oluşturulmasını sağlar. Bu, toplum temelli girişimleri veya akran baskısının ve madde normalleşmesinin etkisini azaltmak için eğitim kurumlarıyla işbirliğini içerebilir.
  • Uzun Vadeli Halk Sağlığı Planlaması: Bu alandaki Yapay Zekanın tahmin gücü, halk sağlığı otoritelerine uzun vadeli planlama yapmada yardımcı olabilir. Esrar kullanımındaki eğilimleri ve kalıpları öngörerek, yetkililer özellikle daha riskli popülasyonlar arasında kullanımın artmasını önlemek için önleyici önlemleri proaktif bir şekilde uygulayabilirler.

Sonuç: Yapay Zeka – Madde Kullanımı Araştırmalarında Bir Oyun Değiştirici

Bu çalışma, halk sağlığı araştırmalarında Yapay Zekanın dönüştürücü potansiyeline bir övgü niteliğindedir, esrar kullanımı kalıplarına dair nüanslı içgörüler sunar ve daha etkili, veriye dayalı halk sağlığı stratejileri için yol açar.

Bulgularımızın kapsamlı bir incelemesi için, açık erişim makalemiz burada mevcuttur.

En başa dön