Şu an okuduğunuz yazı:
Marifatname: Simaya Göre Karakter Tahlili

Marifatname: Simaya Göre Karakter Tahlili

Mârifetname isimli kitaptan alınmış olan bu yazı, insanların dış görünüşüne göre karakter analizi yapılan
İlmi-Simyâ (sîmâlar ilmi) ilminin kullanmış olduğu bazı kriterlerdir

1 Boyu uzun olan saf akıllı olur
2 Boyu kısa olanın hilesi çoktur
3 Orta boylu olan kişi akıllı ve güzel huylu olur

Saç

4 Saçı sert olan keskin zekâlı olur
5 Saçı yumuşak olan ebleh ve arsız olur
6 Saçı sarı olanın işi gücü kibir ve gazaptır
7 Saçı kara olanda sabır vardır Böyleleriyle yakınlık kurmaya bak
8 Saçı kumral olan ise güzel, huyca eşsizdir
9 Saçı seyrek olan ârif ve zarif bir kişidir
10 Saçı çok olan kadının anlayışı kıt olur

Baş

11 Başı küçük olan kişinin aklı da az olur Böylelerine sakın sırrını söyleme
12 Başı büyük olanın aklı çok olur
13 Başının üstü yassı olan keder çekmez
14 Başının cildi sağlam olan hayır işler; şer işlemez
15 Başı kel olana yakın olma Böylesinden sakın ki, kötü huylu olur

Alın ve kulak

16 Alnı dar olanın ahlakı da dar olur
17 Alnı yumru olan kötü ve aldatıcı olur
18 Alnı enli olanın kötü huyluluğu hastalık gibidir (ondan gitmez)
19 Alnı düzgün olan kişiyi emniyetli bil
20 Alnı kırışıksız olan şüphesiz tembel olur
21 Alnındaki kırışıklar uzun olan anlayışlı olur Kırışığı az olan cömert olur
22 Kaşları arası kıvrımlı (kırışık) olan kişi baştan sona gam yüklüdür
23 Kulağı büyük ve enli olan cahil ve tembel olur
24 Kulağı küçük olan hırsızdır Kulağı orta büyüklükte olan ise dürüsttür

Kaş ve Göz

25 Kaş ucu ince olanın işi gücü fitnedir
26 Kaşı çok kıllı olan gönlü kırık ve kederli olur
27 Kaşı açık olan dürüsttür Kaşı çatma ise hırsız olur
28 İnce kaş güzeldir ama bunun da uzunu kibirlilerde bulunur
29 Kaşı kavisli olan her zaman dilber olur
30 Gözün çukur ve eğik olması kibirlilik alâmetidir
31 Kara gözlü olanlar itaatkâr olur Gözün kanlı olması ise yiğitlik alametidir
32 Gözleri gök olan zekîdir Ela gözlü ise edebli olur
33 Gözü küçük olan hafif bir kişiliğe, gözü büyük olan ise zarif bir kişiliğe sahiptir
34 Gözü yumru olan hasetçi olur Gözü orta büyüklükte olan gerçek dosttur
35 Kıpık gözlü olan yaramaz ve çirkin olur Bakışı gevşek olan ise süslü olur
36 Noktalı göz ok gibidir Böylesinin gözü başkasına çok değer (nazarı dokunur)
37 Tek gözlüye yakın olma; sık bakan ise emniyetli sayılmaz
38 Şaşıya hiç bakma ki sana eğri (kötü düşünerek) bakar
39 Gözü güleç olan güzel olur Kirpiği sık olan ise eşsizdir

Yüz

40 Yüzü büyük olan hastalıklıdır Küçük yüzlü olmak ise kibir alametidir
41 Yüzü yumru olan ahmak; yassı olan güzel olur
42 Yüzü arık olan borcuna sâdık değildir Yüzü etli olan ise sakil olur
43 Yüzü hayli uzun olan konuşurken yalan konuşur
44 Yüzü sert olanın genellikle sözü acı olur
45 Yüz, değirmi gerekir Dolunaydan parlak olmalıdır
46 Tebessüm eden bir yüze bakanlar rahatlık bulup kam alır
47 Benzi kızıl olan edeblidir
48 Benzi sarı olan hastalıklı; siyaha çalan ise tevekkel olur
49 Gözleri gök veya mâvi olursa ondan uzak olmaya bak
50 Rengi ortada olan yüz hem ak hem kızıl olur (yanak ve alın)

Burun ve ağız

51 Burun biraz uzun ise sâhibinin anlayışında biraz kıtlık vardır
52 Burnu kısa olanın içinde korkusu çok olur
53 Burnunun ucu top olan kişi neşeli olur
54 Burnunun ucu ağzına yakın olan adamdan kendini sakın
55 Burun delikleri geniş olursa, kibir ve haset alametidir
56 Burnunun iki kanadı hareketli olan kişide kahır ve inat bir aradadır
57 Burnu geniş olan kişide şehvet hastalık halini almıştır
58 Burnu eğri olan kişi himmette bulunmayı düşünür
59 Ağzın küçük olması güzelliktendir ama böyle kişi korkak olur
60 Ağzı büyük olan yiğit eğri olan ise kötüdür
61 Burnundan konuşan kişinin bu özeliği kibrine dalâlet eder

Ses ve tavır

62 İnce sesli erkeğin işi gücü şehvettir
63 Erkek sesli kadın ise çoğunlukla yalan söyler
64 Sözü hızlı söyleyenin anlayışı yüksektir
65 Sesi kaba olanın himmeti de vardır, merhabâya değer
66 Sesi çatal olan kişi halka fazlasıyla kötülükte bulunur
67 Gülüşü çok olan kişiden hayâ beklenemez
68 Yüzü güleç ve sözü tatlı olan kişi ne aziz kişidir
69 Yufka ve kırmızı dudaklı kişi iyi ilim tahsil eder

Diş ve çene

70 Dudak etli olursa sahibi kızgın ve sakil olur
71 Dişleri iri olan kişi çoğunlukla kötülük yapar
72 Dişi orta irilikte olanın işi doğruluk ve esenliktir
73 Kokusu güzel olanın huyu da hoş olur
74 İnce çeneli erkekte akıl az olur
75 Çenesi enli olan kişi sert ve kaba olur
76 Çenesi orta halli olan akıllı ve güzel olur

Diğer

77 Sakalı uzun olan kişi hünersiz olur
78 Sakalı sık olan sakil olur Böyleleri sözü uzatır da uzatır
79 Kara ve seyrek sakal zekaya delildir
80 Hiç sakalı olmayan kösenin hilesi pek çok olur
81 Sakalı değirmi olan kişi olgunluklarla doludur
82 Kafası geniş olan ahmak olur
83 Boynu çok uzun olan kişide olgunluk az olur
84 Gerdanı ince olan ise câhil olur
85 Boynu kalın olan kimse gece gündüz tıkınır oburlaşır
86 Boynu kısa olanın hîlesi çoktur
87 Boynu orta uzunlukta olan kişi hayırlı işler ile uğraşır
88 Her yeri orta halli olan kişi şüphesiz bir dilber olur

http://www.mumsema.com/sohbet-muhabbet/2465-simaya-gore-karakter-tahlili.html

En başa dön