Şu an okuduğunuz yazı:
Renkler II

Renkler II

KIRMIZI:
Kırmızı ilk anda algılandığı gibi kaba kuvvetin rengi değildir. Onun titreşimlerinin etkisi en kabasında en saf zihne uzanabilir. Sıcaklık, enerji, hareketlilik özelliklerine sahiptir. Kırmızı renkte giyinmeyi sevenler iyimser ve enerjik insanlardır. Sürekli hareket halinde oldukları için öfkeye çok zaman ayıramazlar. Şiddet gösterdikleri zamansa büyük gürültü çıkartırlar. Bu renk insanın karakterini diğer renklere oranla daha iyi dışa vurur. Yaşamdan alınan zevki, aşk serüvenlerini temsil eder. Yeni başlangıçların rengi kırmızıdır. Bu başlangıçlarda mantıklı düşünceler hakimdir. Güce sahip olmak, fiziksel anlamda güç, hırs, canlılık pozitif yönleridir. Negatif olursa kaba, dik başlı, inatçı, asabi olur. Fiziksel yoğunluklu aşkı ve cinselliğin güçlü olmasını da simgeler. Hüzünlü, melankolik olduğunuzda enerjinizi yükseltir. Heyecanı ve hareketi sevenler için uygundur. Dikkat çeker, adrenalin düzeyini yükseltir. Ayrıca kırmızıyı içgüdüsel olarak tercih ettiğinizde bu sizin kişisel gelişiminiz için bir rehberliğe ihtiyacınız olduğunu anlatır. Kırmızı renk kahve ya da siyaha yaklaştıkça şiddeti daha kontrol edilebilir olması gerekir. Rengin açılması daha sevgi dolu ve insancıl bir karakteri getirir. Her tür ortamda sakin kalmayı başarabilir.

KESTANE RENGİ:
Dayanıklılık, kuvvet, kararlılık ve kendini sınırlamayı içerir. Kendinden üstün niteliklerle karşılaşınca kavgacı yönü öne geçer. Hüzünlü anlar için iyi bir ilaçtır. Sıcaklık ve yardımlaşmanın çabasındadır. Bu rengin tonları ne kadar zenginse o derece iyidir. Çok fazla kahverengi yoğunluklu olması günlük sorunları ve bencilce hareketleri getirir.

BORDO:
Kırmızı renkteki iyimserlik ve beceriklilik özelliklerini gösterir. Rekabete açık ve meydan okuyan bir yapıdadır. Davasını savunmaya, başarının peşinde koşmaya hazırdır. Yüce şeylere yönelmeye eğilimlidir. Kısa süreli ve geçici sonuçlara önem vermeden asıl arzularının tatmininin peşindedir. Fakat fikir değiştirebilmesi ve gelecek vaadetmesi olumsuz yönlerini azaltır. Entelektüel açıdan bakıldığında saldırgan biri olarak görülebilir. Ama yine de sevecen bir yapıya sahiptir.

KIZIL:
Kırmızı rengin en ateşli tonudur. Diğer tiplere kıyasla daha hoş ya da kinci olabilir. Ani öfkeler görülebilir. Yerinde rahat duramayan bir yapıdadır bu yüzden bazen amaçsızca hareket edebilir. Sevgi gösterileri yüzeysel olmakla kalır ve bencilce güdülerini gizlemeye yöneliktir. Umutsuzluğun ötesindedir; canlılığa, neşeye ve uçarılığa sahiptir.

PEMBE:
Kırmızı rengin en açık tonlarındadır. Sevgi ve yardımseverlik güdüleri çok kuvvetlidir. Kıskançlık ve kini barındırmayacak kadar yumuşak bir karaktere sahiptir. Gerçek pembe çok açık bir tondur ve bu rengin insanları da kolaylıkla incinebilecek yapıdadır. Parlak bir pembe neşedir. Ama sönük bir pembe asık yüzlülük getirir.

TURUNCU:
Yüksek amaçların rengidir. Kendine güvenli, gururlu, gülmeyi ve güldürmeyi seven yapıdaki insanların rengidir. Tavırlarıyla başkalarını güçlü bir şekilde etkileyebilirler. Bu rengin titreşimi sağlık, canlılık, yaratıcılık, mutluluk, içtenlik, olumlu bir perspektif ve mutluluk getirir. Turuncunun titreşimindeki insanlar kendi kendilerine yetmeyi bilirler. Sosyal olmayı istemeleri bazen yoldan çıkmalarına sebep olur. Bu çevresindekilerde güvensizlik yaratabilir. Cesur ve macera sever bir kişilikleri vardır ve çizdikleri yolda ilerlemeyi tercih ederler. Ama sınırlamaları vardır ve bunları iyi analiz etmeleri gerekir. Turuncu sevenler eğer başka insanları da kendilerine benzetmek istiyorlarsa önce onlar sevmeyi öğrenmeliler. Turuncu negatif etki verdiğinde gösteriş meraklısı, kibirli, baskın, mutsuz, melankolik bir kişilik ortaya çıkar. Kırmızının itici gücü turuncu aurada kendini gösterir.

SARI:
Takdir edilmesi gereken bir renktir. Güçlü ve etkili bir tonda olduğu zaman gerçek değerine ve titreşimine ulaşır. Zeka ile birleştiği noktada entellektüelliğe ulaşır. Sanatçıya ilham veren sarı renktir. Bilimse düşüncenin cahilliği yenmesidir. İşte bu noktada sarı renk, kendisini seven insanlara bilgi ve bilgeliği getirir.Entelektüel yapılı, akıl ve mantığa önem veren insanlar için uygundur. Soluk bir sarıyı tercih eden insanlar bilgiye ihtiyatla yaklaşıyor demektir. Negatif özellikler olan sıkılganlık ve kuruntulu olma durumu ortaya çıkar. Kendisine başarıyı sağlayacak olan risklere bile giremez. Sarının parlaklığı arttıkça titreşimi yoğunlaşır ve güven dolu, fırsatları kullanmayı bilen ve yaşamda kazanan biri karşımıza çıkar. Negatif özellikleri aşırı olumsuzluğu getirir. Renk soluklaştıkça ve kahverengiye eğilim gösterdikçe negatif özellikleri artar. Kötümserlik ve depresyona yöneliş gözlemlenebilir. Yalancılık, dalkavukluk, kincilik, intikam, çıkarcılık, şaşkınlık gibi duygularla kendini gösterebilir.

YEŞİL:
Uyum, paylaşım, yardımseverlik rengidir. Titreşimi, zıt rengi olan Kırmızı’nın tam tersi şekilde yavaştır. Hayatın yenilenmesini beraberinde getirir. Güven, koruma duyguları, uygun karar ortamı ve eşitlik sağlar. Bu rengin insanları da tabiat gibi ağırbaşlı bir yapıya sahiptir ve fazla hareketli olmaktan uzaktır. Bu renk gerilimi azaltıp insana denge ve uyum sağlar. Doğanın en yüce olan bu rengini aurasında taşıyanlar sempatik ve duygusal yapıdadır. Aynı zamanda zayıf noktaları da olan bu yönleri yüzünden başarılı olamadıkları takdirde çevreyi suçlamaya eğilimlidir. Bazen hayatı çok hafife almayı da tercih edebilirler. Haklı olduklarına inandıkları sürece düşüncelerini değiştiremezsiniz. Bu rengi yaşayan insanların hareketli yaşama da uyum sağlamaları gereklidir. Zümrüt yeşilini seçenler maceralı ortamlara rahatça ayak uydurabilir. Bu titreşimdeki kişiler mevki kazanabilir ve bu mevkiyi en güzel şekilde değerlendirebilirler. Zeytuni tonda yeşili seçenler sorunlardan kaçmayı, bahaneler yaratmayı,, güçsüzlüğü ve sıkılmayı tercih edenlerdir. Yeşil rengin negatif özelliklerini çekerler. İfade etmekte başarısızlık, baştan savma işler yapmak gibi yönleri ön plana çeker. Elma yaprağının rengindeki bir yeşil (yeşilin birkaç ton koyusu) umut verici, mutlu edici bir özelliğe ve titreşime sahiptir. Olgunlaşmışlığı sembolize eder. Aşırı duygusallık hala vardır ve sempati ön plana çıkar. Cam göbeği getirdiği güçle beraber kıskançlığı da yanında taşır. Kurnazlık ve hedeflerden uzaklaşma eğilimi gösterir. Genel olarak bakıldığında sarıya dönüşen yeşil kararsızlık getirirken maviye dönüşen yeşil kurnazlığı ortaya çıkartır.

MAVİ:
Güçlü bir titreşime sahiptir. Düzen, huzur, sadakat simgeleyen bir renktir. Şiddetli arzularla hassaslığı bir araya getirir. Zaman zaman amaca ters bile olsa gerçekten doğru olanı yapmaya eğilim gösterir. Negatif yanlarıyla ele alırsak mavi kuşku, inançsızlık, şaşkınlık, özgüvensizlik verir. Tembel ve uyuşuk bir yapıdan melankoliye kaydırabilecek etki yapabilir. Mavi renk tonlarının çeşitliliği karakter değişimlerini de yanında taşır. Açık maviden gece yarısı siyahlığına kadar değişen tonlar insan karakterlerini etkiler. Hüznün en derinlerinden göklerdeki ilham dolu bulutlara kadar çıkabilirsiniz. Mavinin en uygun tonunu bulup onu korumayı başarmak gerekir. Mavi genel çizgileriyle yardımseverliğin yanı sıra başkalarına ihtiyaç duymama duygusunu da getirecek kadar soğuk bir renktir. İlham verdiği için aynı zamanda düşünürlerin de rengidir. Gök mavisi adı gibi yüce hedefler için mücadele verir. Fedakarlık ve ruhsal tekamüller kişisel isteklere göre ön plandadır. Koyu mavide sadakat duygusu baskındır. İşbirliği, güçlülük, güvenilir bir ortam ve bunun ötesinde gerektiğinde kendi başının çaresine bakabilmek önemlidir. Lacivert, çivit mavisi, içinde biraz mor renk olan renkler birbirinden özellik olarak kesin hatlarla ayrılmazlar. Daha az bağımlılık ve daha yoğun şefkatin dışında aynı temel özellikleri taşırlar. Karamsarlık duyguları daha baskındır. Mavinin siyah veya kahverengiye eğilimi sağlıksız ve bencilce yönelişleri gösterir. Maviden koyu griye kaymak kararsızlık ve korkuyu işaret eder. Turkuaz’ın getirdiği yeşile yönelim ise acelecilik özelliğini kişiye taşır. Mavi iş dünyasında, eğitim alanında ve sosyal hayatta motive edici olarak kullanılır. Düzenli olmaktan, huzur, barış ve sadelikten hoşlanan insanlar için uygun bir renktir. Sorumluluk, güzellik ve incelikle bağdaştırılan bir renktir. İnsan karakterinde sadıklığı, dürüstlüğü ve sakinliği çağrıştırır.

MOR:
Zenginliği, saygıyı, asalet, soyluluk ve kibarlığı çağrıştırır. Sanat bu renkle bütünleşmiştir çünkü mor yaratıcı özellikler taşır. Aynı zamanda resmi geçit ve törenlerde en çok kullanılan renktir. Özgüven duygularını simgeler, bütünlüğü getirir. Bu renkte auraya sahip olan insanlar için çıkılacak yüksekliğin sınırları yoktur. Başarıdan etkilenen insanlar da bilerek bu aura rengine bürünmeyi tercih edebilirler çünkü bu renk üstünlük duygusunu arttırır. Yeterince güce ulaştıklarında bu renge gerçekten layık olurlar. Negatif etkileri ise sorumsuz bir yapı, saygısız davranışlar, unutkanlık ve sabırsızlık, ukala ve kaba hareketler olarak kendini gösterir. Daha ileri düzeyde ise çözülmeye ve çürümeye yol açar.

MENEKŞE RENGİ:
Aurada yer alan bu parlak renk insanları etkiler. Belki bu yüzden pek fazla tercih edilmeyen bir renktir. İhtişam ve itibarın rengidir. Menekşe renginde bağımlılıktan öte bir geleneksellik vardır. Bu titreşimdeki insanlar gösteriş ve kendini beğenme meraklısıdır. Fakat bu bazen sorun da yaratabilir. Eleştiriden uzak olmayı tercih ettikleri için kendi kusurlarının farkına varmazlar. Kendi dünyaları onları tatmin eder. Bu renkte aurası olanların sanata eğilimleri vardır. Edebiyat, tiyatro ya da sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenebilirler. Yeteneklerinin farkına varmaları gösterişli olmalarına sebep olur. Genelde de mistik olmayı tercih ederler çünkü kendilerini diğer insanlardan farklı görürler. Menekşe rengi gündüzden karanlığa geçişte yer alır. Mistik özelliği bundan kaynaklanır. Hayalleri gerçeğe dönüştüren renklerden biridir. Yatıştırıcı ve uyumlu olma özelliğini de taşır. Eflatun menekşenin daha ılımlı bir yönüdür. Titiz ve bencil olabilirler. Kendi alanlarının hakimi olmayı istedikleri için her şeyin bütün ayrıntılarıyla, istedikleri gibi yapılmasını isterler. Ayrıntılar çok önemlidir. Bu renk nazlı olmayı da simgeler.

MACENTA:
Şefkat, nezaket, yumuşaklık duygularını ortaya çıkartan bir renktir. Duyarlı insanlar tarafından tercih edilen bu renk aşk duygularını da ifade eder. İdealizmin en saf halini anlatır ve bundan dolayı adanmışlığın da temsilcisidir. Negatif tarafına baktığımızda egemenlik duygusu, güvensizlik, kendini beğenmişlikle gelen yalnızlık ortaya çıkar.

BEYAZ:
Saflık, temizlik ve masumiyet için kullanılır.Nötr bir titreşime sahiptir. Serbest ve rahat bir zihni işaret eder. Bu rengi sevenler titiz insanlardır. Sadece kendinde değil başkalarında da hareketlere, ayrıntılara dikkat ederler ve diğer fikirleri de önemserler. Dürüsttürler ve adildirler fakat bazen eleştiride dozu kaçırabilirler. Beyaz renk tarafsızlığı belirttiği gibi ölen insanların temiz bir ruhsal yolculuk yaptığını belirtmek için matemde kullanılır. Aynı zamanda genelde düğünlerde gelinlik için tercih edilen renk de beyazdır. Bu da saflığı ifade eder. Bilgelik ve arınmışlık anlamlarını da içinde barındıran bir renktir.

GRİ:
Açıktan koyuya doğru değişen bir anlam ifade eder. Genelde belirsizliğin rengidir. Açık tonlarında endişeyi, koyu tonlarında bencilliği görebiliriz. Bu rengin insanlarında biraz sahtekarlık vardır. Kendilerini ve çıkarlarını düşünmelerine rağmen topluma uyum sağlayabilmek için de geri planda kalırlar. Gri renk gümüşi tonlara bürünebilmesi, bu auraya sahip olan insanların aradığı üstün bir kaliteyi getirir.

KAHVERENGİ:
Aura rengi olarak fazla rastlanmasa da anlaşılır ve pratik bir karakteri olan insanlar bu rengi tercih ederler. Başarıya yavaş yavaş ulaşmanın simgesidir. Bu auranın insanlarının sahte kimlikleri olmaz. Açık ve dürüst bir hareket ederler ve güvenilirlikleriyle bir yerlere ulaşabilirler. Ama kahverenginin diğer renklerle karışması bu güzel yönlerini gölgeleyebilir. Sönük ve kırmızımsı bir kahverengi daha çok duygusallığı ön plana alır. Orta açıklıkta bir kahverengi anlayışın ifadesidir. Koyu kahverengi huysuzluğu ve eleştirel bir yapıyı simgeler

Kaynak: Belirtilmemis

En başa dön