Posts Tagged ‘kamu spotu’

Ülkemizde sigara kullanım yaygınlığı gelişmiş ülkelere göre yüksek. Son dönemde ise sigara karşıtı birçok kampanya yürütülmektedir. Bazı uygulamalar başarılı iken bazıları halen toplum tarafından tam kabullenilmedi.

Kısaca bu yazıda önleme perspektifinden uygulanan politikaları değerlendireceğim. Önleme nedir? Bir kişinin bağımlılık yapan maddeleri hiç kullanmaması için yapılan çalışmalara önleme denmektedir. Literatüre göre üç tür önleme vardır. Birincil önleme hiç kullanmamış, aman kullanmasın, denen kitleye karşı yapılır. İkincil önleme ilk deneyimini yaşamış, ara sıra kullanan ve bir takım düzenlemeler yapıldığında bu maddelerden uzak durabilecek kişilere yönelik yürütülen çalışmalardır. Üçüncül önleme ise bağımlı olmuş ve tedavi görmüş ve tekrar kullanmasın denenlere karşı yapılan çalışmalardır.

Uygulanan politikaları bu perspektiften değerlendirdiğimizde temel hedef kitle bu maddeleri kullanan ve bağımlı olan kişilerdir. Gerek medyada yayınlanan reklamlar, gerek Alo 171 “Sigara Bırakma Hattı” gerekse kapalı mekanlarda uygulanan sigara yasağı sigara kullananların bırakmasını sağlaya yönelik tedbirlerdir. Önlemeye katkı yapacak en somut uygulama film ve dizilerde sigaranın görünürlüğünün kaldırılmasıdır ki o da dolaylı bir etkidir.

(more…)