Araştırma

University of Central Florida’dan doktora derecem ile hem nitel hem de nicel metodolojilerde uzmanlığım bulunmaktadır. Çeşitli nicel araştırma yöntemi programlarinda ve R ile Python programlamasında yetkinliğim mevcuttur. Akademik geçmişim ve yayın kayıtlarım, kompleks alanlarda disiplinler arası araştırma yürütme yeteneğimi göstermektedir.

Marjinalleşmenin Keşfi ve Kamu Politikalarına Etkileri

Güncel araştırmam, marjinalleşmenin dinamiklerini ve kamu politikası ile toplumsal refah üzerindeki etkilerini anlamaya odaklanmıştır. Bu, belirli gruplar üzerinde toplumsal, kurumsal ve yapısal faktörlerin etkisini ve bu bölünmenin sosyal uyum ve demokratik süreçleri nasıl etkilediğini incelemeyi içerir.

Toplumsal Söylemlerde Dijital Teknolojinin Rolü

Çalışmalarımın önemli bir yönü, özellikle sosyal medyanın sosyal ve politik sorunlar üzerindeki toplumsal söylemini şekillendirmedeki etkisini incelemektir. Bu, bilgi yayılımının savunmasız grupların marjinalleşmesini nasıl etkilediğinin anlaşılmasında kritik bir öneme sahiptir.

Farklı Teorik Perspektiflerin Entegrasyonu

Yaklaşımım, kamu yönetimi, halk sağlığı, iletişim, sosyoloji ve kriminoloji teorilerini gelişmiş metodolojik tekniklerle birleştirmektir. Bu disiplinler arası strateji, bölücü grupların meydan okumalarını ele alırken uyumlu ve daha kapsayıcı politikalar oluşturmaya yönelik cabalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Marjinalleşme Üzerine Derinlemesine Çalışmalar

Araştırmam, madde kullanan insanlar, göçmenler, LGBTQ+ bireyler ve aşırı sağ gruplar dahil olmak üzere çeşitli gruplarda damgalama ve marjinalleşme mekanizmalarını inceler. Bu, toplumdaki etkilerini, gelişimlerine katkıda bulunan faktörleri ve politikanın marjinalleşmelerindeki rolünü incelemeyi içerir.

Marjinalleşmenin Toplumsal Etkisi

Marjinalleşmenin sosyo-politik ve sağlıkla ilgili sonuçlarını araştırıyorum, bu da marjinal grupların kendi durumlarına nasıl tepki verdiklerine odaklanmamı içerir; bu, radikalleşme veya çekilme yoluyla olabilir ve toplum ve halk sağlığı üzerindeki geniş çaplı etkilerini kapsar.

Sosyal Eşitlik İçin Politika Müdahaleleri

Çalışmalarım, kapsayıcılığı ve sosyal eşitliği artırmak için politikalar geliştirmeyi ve analiz etmeyi de içerir. Bu, mevcut sosyal ve sağlık politikalarını gözden geçirmeyi, yenilikçi öneriler sunmayı ve katılımcı araştırma tasarımlarını kullanmayı kapsar.

Sosyal Dinamikler ve Politika Yapımında Dijital Platformların Rolü

Araştırmamın önemli bir kısmı, sosyal medya ve çevrimiçi bilgi sistemlerinin kamuoyu, politika yapımı ve toplumsal bölünme üzerindeki etkisini anlamaya adanmıştır. Bu, dijital platformların kamu söylemi ve karar verme süreçlerini şekillendirmedeki rolünü analiz etmeyi kapsar.

Politika Uygulamasında Yapay Zekanın Rolü

Yapay zeka tabanlı teknolojilerin kamu politikasındaki ikili rolünü araştırıyorum. Bu, hem kamu hizmetlerindeki uygulamalarına hem de toplumsal etkilerine odaklanmayı içerir. Bu, AI tarafından yönlendirilen sosyal medya platformlarının ve algoritmik karar verme süreçlerinin ortaya koyduğu zorlukları incelemeyi içerir.

Küresel İşbirlikleri ve Disiplinler arası Sinerjiler

Araştırma yolculuğum, çeşitli alanlardan uzmanlarla geniş küresel işbirlikleri ve disiplinlerarası entegrasyonları içermektedir. Bu işbirlikleri, araştırmalarımın bağlamsal temelini ve çok yönlülüğünü artırır ve toplumsal zorluklara kapsamlı bir yaklaşımla katkıda bulunur.

Etkili Araştırmaya Olan Bağlılık

Araştırma felsefemin çekirdeği, gerçek dünya etkisi yaratan çalışmalar üretmek amacıdır. Alan deneyimlerim, sosyal refah ve örgütsel etkinliğe fayda sağlayan araştırmalara olan bağlılığımı pekiştirmiştir. Bu yolda devam etmeye kararlıyım ve pratik öneme sahip, akademik olarak titiz araştırmalar yürütmeyi hedefliyorum.

(İngilizceden tercüme olduğu için ifade ve anlam bozuklukları için kusura bakmayın, yakın zamanda bu kısmı Türkçe olarak yazmayı planlamaktayım)

 

Güncelleme: 02 12.2023

 

Yorumları Göster (0)

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.